Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 23.01.2010 — 07.02.2010

Det er til nå registrert totalt 263 185 individ og 115 arter fra 4 377 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (4 166)43 742Kart
Blåmeis81% (3 588)24 150Kart
Skjære71% (3 148)12 324Kart
Svarttrost55% (2 410)9 181Kart
Grønnfink46% (2 014)22 991Kart
Gulspurv42% (1 843)31 966Kart
Gråspurv35% (1 532)21 471Kart
Kråke34% (1 522)8 955Kart
Spettmeis34% (1 510)3 700Kart
Rødstrupe34% (1 500)2 616Kart
Dompap34% (1 497)11 873Kart
Pilfink28% (1 250)15 511Kart
Flaggspett27% (1 224)1 786Kart
Granmeis26% (1 162)4 600Kart
Nøtteskrike21% (942)2 789Kart
Svartmeis20% (896)2 634Kart
Bjørkefink14% (656)7 705Kart
Grønnsisik14% (621)5 684Kart
Bokfink13% (581)2 879Kart
Gråtrost13% (578)1 941Kart
Gråsisik13% (573)5 334Kart
Løvmeis9% (419)1 444Kart
Spurvehauk9% (396)450Kart
Kjernebiter6% (267)938Kart
Toppmeis5% (253)695Kart
Ringdue4% (218)1 291Kart
Gjerdesmett4% (183)270Kart
Stillits3% (165)1 075Kart
Trekryper3% (149)212Kart
Stær3% (148)1 020Kart
Kaie3% (142)1 172Kart
Sidensvans3% (135)3 678Kart
Bydue2% (123)1 201Kart
Tyrkerdue2% (115)305Kart
Gråmåke1% (85)924Kart
Rødvingetrost1% (72)224Kart
Ravn1% (69)174Kart
Stjertmeis1% (67)352Kart
Gråspett1% (62)79Kart
Havørn1% (61)135Kart
Hønsehauk0% (35)41Kart
Jernspurv0% (32)35Kart
Stokkand0% (31)559Kart
Fiskemåke0% (28)188Kart
Fuglekonge0% (22)45Kart
Munk0% (22)27Kart
Storskarv0% (21)93Kart
Kornkråke0% (20)363Kart
Måker0% (19)128Kart
Grønnspett0% (19)20Kart
Gråhegre0% (18)87Kart
Fasan0% (18)51Kart
Lavskrike0% (17)40Kart
Grankorsnebb0% (16)89Kart
Ærfugl0% (16)943Kart
Svartbak0% (14)98Kart
Brunsisik0% (14)78Kart
Svartspett0% (12)16Kart
Kongeørn0% (11)14Kart
Varsler0% (11)11Kart
Kattugle0% (10)12Kart
Dvergspett0% (10)14Kart
Siland0% (9)33Kart
Orrfugl0% (8)76Kart
Polarsisik0% (8)40Kart
Fossekall0% (7)17Kart
Svane0% (7)30Kart
Sangsvane0% (7)34Kart
Knoppsvane0% (6)55Kart
Havelle0% (6)29Kart
Lappmeis0% (6)33Kart
Måltrost0% (5)7Kart
Laksand0% (5)29Kart
Nøttekråke0% (5)5Kart
Bergirisk0% (5)25Kart
Perleugle0% (5)5Kart
Furukorsnebb0% (4)17Kart
Kvinand0% (4)38Kart
And0% (4)33Kart
Duetrost0% (4)5Kart
Rugde0% (3)4Kart
Toppskarv0% (3)10Kart
Toppand0% (2)6Kart
Sanglerke0% (2)2Kart
Musvåk0% (2)3Kart
Hettemåke0% (2)35Kart
Sivspurv0% (2)3Kart
Due0% (2)35Kart
Rype0% (2)14Kart
Grågås0% (2)12Kart
Fjæreplytt0% (2)63Kart
Teist0% (2)6Kart
Dvergfalk0% (2)2Kart
Haukugle0% (2)2Kart
Spurveugle0% (2)2Kart
Hvitryggspett0% (2)3Kart
Linerle0% (1)2Kart
Rødstilk0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)2Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Snøspurv0% (1)10Kart
Storspove0% (1)1Kart
Islom0% (1)2Kart
Lappfiskand0% (1)2Kart
Steinvender0% (1)15Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Lirype0% (1)4Kart
Fjellrype0% (1)1Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)1Kart