Fugler ved foringsplassen

Resultater fra perioden 17.01.2009 — 01.02.2009

Det er til nå registrert totalt 77444 individ og 92 arter fra 1238 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (1154)12439
Blåmeis80% (1000)6638
Skjære71% (881)3601
Grønnfink50% (624)9059
Svarttrost39% (495)1598
Kråke35% (443)2405
Gulspurv35% (442)6010
Gråspurv34% (433)6295
Gråsisik34% (424)8091
Spettmeis32% (407)1032
Rødstrupe32% (400)645
Granmeis31% (394)1871
Dompap31% (392)3094
Svartmeis25% (310)1057
Pilfink24% (307)3578
Flaggspett24% (303)448
Grønnsisik13% (170)1701
Nøtteskrike13% (168)467
Løvmeis11% (141)516
Bokfink8% (111)459
Gråtrost8% (110)433
Gjerdesmett8% (102)150
Sidensvans8% (101)2319
Toppmeis7% (93)254
Spurvehauk6% (76)86
Bjørkefink6% (75)448
Trekryper4% (60)86
Stillits3% (49)442
Kjernebiter3% (47)174
Stjertmeis3% (42)234
Bydue3% (42)374
Tyrkerdue2% (33)102
Ringdue2% (31)122
Gråmåke2% (25)122
Kaie1% (20)123
Ravn1% (19)42
Gråspett1% (19)25
Stær1% (18)95
Munk1% (16)21
Havørn1% (15)28
Brunsisik1% (15)39
Fiskemåke1% (14)47
Gråhegre1% (13)59
Rødvingetrost1% (13)21
Polarsisik0% (12)34
Fuglekonge0% (10)20
Jernspurv0% (9)10
Stokkand0% (5)27
Hønsehauk0% (5)5
Kornkråke0% (5)39
Dvergspett0% (5)5
Fasan0% (5)12
Lavskrike0% (5)12
Svartbak0% (4)10
Måker0% (4)79
Spurveugle0% (4)7
Kongeørn0% (3)3
Kattugle0% (3)6
Grønnspett0% (3)4
Kvinand0% (3)19
Snøspurv0% (3)42
Storskarv0% (3)8
Furukorsnebb0% (2)4
Grankorsnebb0% (2)6
Due0% (2)27
Fossekall0% (2)2
And0% (2)21
Siland0% (2)11
Orrfugl0% (2)13
Sangsvane0% (2)7
Ærfugl0% (2)80
Ringtrost0% (2)3
Nøttekråke0% (2)2
Bergirisk0% (2)3
Varsler0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Toppand0% (1)10
Krykkje0% (1)4
Hettemåke0% (1)1
Sivspurv0% (1)1
Løvsanger0% (1)2
Laksand0% (1)2
Rype0% (1)4
Sædgås0% (1)3
Stjertand0% (1)1
Svartand0% (1)1
Trane0% (1)15
Alke0% (1)12
Teist0% (1)4
Vintererle0% (1)2
Lappmeis0% (1)4
Lirype0% (1)3