Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4519767 individ og 267 arter fra 31310 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29347)676117
Blåmeis82% (25741)412724
Skjære74% (23190)238530
Dompap51% (16197)272246
Svarttrost51% (16103)127551
Grønnfink46% (14522)366936
Spettmeis45% (14342)73795
Gråspurv41% (13080)383999
Flaggspett38% (12069)39308
Gulspurv37% (11766)316474
Rødstrupe36% (11423)41357
Pilfink33% (10552)289164
Kråke31% (9874)143215
Granmeis29% (9358)80787
Gråsisik27% (8638)225782
Svartmeis25% (7864)52213
Nøtteskrike21% (6875)40538
Grønnsisik18% (5830)120239
Ekorn18% (5677)21994
Bokfink16% (5155)64581
Bjørkefink12% (4012)70052
Spurvehauk11% (3492)6657
Gråtrost10% (3321)29745
Stillits10% (3317)39255
Løvmeis9% (3002)19688
Kjernebiter7% (2451)14162
Toppmeis7% (2436)9705
Sidensvans7% (2261)63961
Ringdue6% (2157)20226
Gjerdesmett5% (1858)4749
Trekryper5% (1789)4142
Rådyr5% (1769)9588
Stær5% (1572)32377
Kaie4% (1523)31409
Katt4% (1514)5633
Bydue3% (1191)26839
Stjertmeis3% (1188)10713
Gråmåke3% (1095)17210
Tyrkerdue3% (1055)6603
Ravn2% (879)4164
Gråspett2% (801)1836
Havørn2% (786)2795
Munk2% (743)1779
Rødvingetrost1% (520)4460
Hønsehauk1% (501)761
Grønnspett1% (497)892
Fiskemåke1% (482)6903
Stokkand1% (402)10172
Rødrev1% (398)704
Fuglekonge1% (392)1576
Brunsisik1% (383)3638
Elg1% (345)1132
Gråhegre1% (331)2629
Jernspurv1% (327)1243
Polarsisik1% (314)1845
Fasan0% (288)1529
Lavskrike0% (286)1119
Nøttekråke0% (281)706
Hare0% (263)539
Spurveugle0% (256)326
Kattugle0% (251)545
Kornkråke0% (223)3110
Dvergspett0% (219)440
Markmus0% (203)596
Grankorsnebb0% (200)1105
Kongeørn0% (199)453
Svartbak0% (196)1905
Sangsvane0% (195)2507
Varsler0% (178)242
Svartspett0% (172)284
Storskarv0% (165)1701
Linerle0% (164)1687
Knoppsvane0% (150)1453
Siland0% (143)2013
Orrfugl0% (143)1215
Fossekall0% (139)501
Ærfugl0% (135)7478
Husmus0% (134)617
Måltrost0% (110)1060
Røyskatt0% (110)158
Kvinand0% (106)1414
Hjort0% (106)681
Perleugle0% (97)131
Brunrotte0% (95)170
Småskogmus0% (91)255
Snøspurv0% (85)4320
Konglebit0% (84)508
Rugde0% (81)149
Svarthvit fluesnapper0% (79)545
Haukugle0% (79)121
Musvåk0% (74)128
Grevling0% (68)120
Ringtrost0% (68)450
Furukorsnebb0% (63)254
Laksand0% (60)722
Mår0% (60)96
Hvitryggspett0% (60)92
Bergirisk0% (56)397
Lappmeis0% (56)382
Dvergfalk0% (55)65
Toppand0% (47)592
Snømus0% (47)65
Grågås0% (45)1727
Lirype0% (45)516
Kanadagås0% (44)1328
Løvsanger0% (44)277
Toppskarv0% (43)699
Vånd0% (41)134
Storskogmus0% (37)91
Tretåspett0% (36)41
Låvesvale0% (33)488
Rødstjert0% (33)55
Duetrost0% (33)85
Skogdue0% (32)115
Hettemåke0% (32)259
Vandrefalk0% (32)41
Duefamilien0% (31)134
Storfugl0% (31)67
Måker0% (28)341
Due0% (27)166
Oter0% (26)36
Tjeld0% (26)611
Vipe0% (25)287
Gransanger0% (25)114
Storspove0% (24)549
Klatremus0% (24)57
Krattspissmus0% (23)44
Trane0% (22)1264
Mink0% (21)32
Svartkråke0% (21)65
Vintererle0% (20)42
Tårnfalk0% (20)23
Havelle0% (19)231
Jaktfalk0% (18)20
Hornugle0% (18)25
Enkeltbekkasin0% (17)35
Sivspurv0% (17)79
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Krykkje0% (16)3238
Brunnakke0% (16)290
Gjøk0% (16)38
Sjøorre0% (16)123
Alke0% (16)225
Fjellvåk0% (16)30
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Heipiplerke0% (12)51
Fjæreplytt0% (12)539
Teist0% (12)35
Alkekonge0% (12)23
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)39
Taksvale0% (11)746
Krikkand0% (11)106
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Tornirisk0% (11)30
Båndkorsnebb0% (10)65
Sandsvale0% (10)489
Fjellmarkmus0% (10)32
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Buskskvett0% (9)18
Svane0% (9)48
Gråfluesnapper0% (9)30
Strandsnipe0% (8)118
Toppdykker0% (8)23
Rosenfink0% (8)14
Sildemåke0% (7)112
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Skjærpiplerke0% (7)30
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Rødstilk0% (6)17
Horndykker0% (6)12
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Storlom0% (5)8
Fiskeørn0% (5)5
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Makrellterne0% (4)16
Sivsanger0% (4)7
Rype0% (4)36
Fjellerke0% (4)21
Hærfugl0% (4)4
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Smålom0% (3)9
1-200 av 267 siste»»