Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 7 021 567 individ og 281 arter fra 46 086 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (43 120)1 011 434Kart
Blåmeis82% (38 096)643 878Kart
Skjære74% (34 384)378 410Kart
Svarttrost51% (23 851)205 566Kart
Dompap51% (23 755)430 741Kart
Grønnfink47% (21 864)541 213Kart
Spettmeis47% (21 789)119 935Kart
Gråspurv43% (19 937)610 733Kart
Flaggspett39% (18 012)62 883Kart
Rødstrupe37% (17 384)67 100Kart
Pilfink35% (16 363)471 723Kart
Gulspurv34% (16 016)425 545Kart
Kråke30% (14 223)214 016Kart
Granmeis29% (13 780)121 842Kart
Svartmeis23% (10 951)74 917Kart
Gråsisik23% (10 697)281 518Kart
Ekorn21% (10 076)44 864Kart
Bjørkefink21% (9 875)221 725Kart
Nøtteskrike21% (9 843)61 033Kart
Grønnsisik21% (9 790)222 440Kart
Bokfink16% (7 781)90 542Kart
Stillits12% (5 814)73 803Kart
Spurvehauk11% (5 118)10 334Kart
Gråtrost9% (4 311)38 182Kart
Løvmeis7% (3 671)24 463Kart
Kjernebiter7% (3 608)21 354Kart
Rådyr7% (3 465)20 023Kart
Ringdue7% (3 260)31 678Kart
Toppmeis6% (3 065)12 049Kart
Sidensvans6% (3 047)87 761Kart
Gjerdesmett6% (2 972)7 891Kart
Stær5% (2 617)53 331Kart
Katt5% (2 578)10 208Kart
Trekryper5% (2 466)5 843Kart
Kaie4% (2 253)57 006Kart
Bydue4% (1 880)40 877Kart
Stjertmeis3% (1 786)16 341Kart
Gråmåke3% (1 719)30 268Kart
Tyrkerdue3% (1 623)10 856Kart
Ravn2% (1 364)7 008Kart
Havørn2% (1 265)4 889Kart
Munk2% (1 217)2 849Kart
Gråspett2% (1 201)2 648Kart
Grønnspett1% (875)1 615Kart
Hønsehauk1% (835)1 320Kart
Rødvingetrost1% (730)5 420Kart
Fiskemåke1% (727)9 953Kart
Rødrev1% (713)1 318Kart
Stokkand1% (629)18 328Kart
Elg1% (620)2 167Kart
Fuglekonge1% (598)2 219Kart
Hare1% (574)1 414Kart
Gråhegre1% (554)4 217Kart
Brunsisik1% (494)4 584Kart
Kattugle0% (445)982Kart
Lavskrike0% (430)1 779Kart
Fasan0% (423)2 146Kart
Nøttekråke0% (423)1 079Kart
Jernspurv0% (419)1 573Kart
Polarsisik0% (411)2 584Kart
Markmus0% (409)1 285Kart
Spurveugle0% (357)460Kart
Dvergspett0% (349)635Kart
Kornkråke0% (341)4 716Kart
Kongeørn0% (332)797Kart
Svartbak0% (301)2 677Kart
Grankorsnebb0% (294)1 776Kart
Sangsvane0% (294)3 784Kart
Svartspett0% (267)438Kart
Storskarv0% (261)2 810Kart
Husmus0% (258)1 087Kart
Brunrotte0% (251)446Kart
Konglebit0% (241)1 595Kart
Knoppsvane0% (238)2 169Kart
Varsler0% (237)323Kart
Røyskatt0% (236)367Kart
Linerle0% (218)2 066Kart
Fossekall0% (216)685Kart
Siland0% (213)3 051Kart
Ærfugl0% (208)12 072Kart
Hjort0% (205)1 367Kart
Orrfugl0% (204)1 761Kart
Rugde0% (188)337Kart
Småskogmus0% (176)473Kart
Måltrost0% (166)1 351Kart
Kvinand0% (165)1 946Kart
Perleugle0% (142)200Kart
Grevling0% (127)240Kart
Snøspurv0% (125)5 230Kart
Musvåk0% (124)219Kart
Mår0% (120)187Kart
Oter0% (117)199Kart
Haukugle0% (114)179Kart
Svarthvit fluesnapper0% (105)701Kart
Furukorsnebb0% (101)476Kart
Laksand0% (100)1 102Kart
Ringtrost0% (97)505Kart
Snømus0% (92)128Kart
Hvitryggspett0% (91)135Kart
Bergirisk0% (88)817Kart
Vånd0% (85)274Kart
Lappmeis0% (82)574Kart
Lirype0% (78)776Kart
Toppand0% (72)817Kart
Grågås0% (71)2 505Kart
Toppskarv0% (66)998Kart
Storskogmus0% (66)182Kart
Dvergfalk0% (66)77Kart
Skogdue0% (59)217Kart
Tretåspett0% (58)66Kart
Klatremus0% (57)119Kart
Vandrefalk0% (55)76Kart
Løvsanger0% (54)366Kart
Due0% (51)248Kart
Tårnfalk0% (51)90Kart
Kanadagås0% (49)2 355Kart
Duetrost0% (49)146Kart
Krattspissmus0% (48)110Kart
Storspove0% (47)675Kart
Duefamilien0% (46)190Kart
Låvesvale0% (43)755Kart
Gransanger0% (41)177Kart
Hettemåke0% (41)334Kart
Storfugl0% (41)85Kart
Enkeltbekkasin0% (37)69Kart
Rødstjert0% (37)69Kart
Mink0% (36)56Kart
Tjeld0% (34)685Kart
Fjellrype0% (31)213Kart
Vipe0% (29)322Kart
Trane0% (29)1 510Kart
Piggsvin0% (29)73Kart
Måker0% (28)346Kart
Havelle0% (28)297Kart
Vintererle0% (27)55Kart
Krykkje0% (26)3 384Kart
Båndkorsnebb0% (26)152Kart
Hubro0% (26)29Kart
Fjæreplytt0% (25)904Kart
Sjøorre0% (24)195Kart
Alke0% (24)300Kart
Teist0% (23)89Kart
Jaktfalk0% (23)32Kart
Fjellvåk0% (23)43Kart
Gjøk0% (22)54Kart
Svartkråke0% (22)89Kart
Sivspurv0% (21)156Kart
Brunnakke0% (19)304Kart
Vannrikse0% (19)24Kart
Hornugle0% (19)26Kart
Krikkand0% (18)140Kart
Heipiplerke0% (18)79Kart
Skjærpiplerke0% (18)59Kart
Tornirisk0% (17)34Kart
Mellomskarv0% (17)88Kart
Svartand0% (16)154Kart
Sanglerke0% (15)29Kart
Sothøne0% (15)132Kart
Alkekonge0% (15)29Kart
Steinskvett0% (15)48Kart
Hagesanger0% (14)31Kart
Taksvale0% (13)775Kart
Tårnseiler0% (13)93Kart
Toppdykker0% (13)37Kart
Fjellmarkmus0% (13)43Kart
Gulerle0% (13)20Kart
Buskskvett0% (12)28Kart
Sandsvale0% (12)1 004Kart
Lomvi0% (12)140Kart
Jerpe0% (12)35Kart
Gråfluesnapper0% (11)34Kart
Sildemåke0% (10)177Kart
Rosenfink0% (10)19Kart
Strandsnipe0% (9)124Kart
Svane0% (9)48Kart
Sivhøne0% (9)35Kart
Horndykker0% (9)28Kart
Jordugle0% (9)13Kart
Nordlig storskarv0% (9)34Kart
Rødstilk0% (8)31Kart
Blåstrupe0% (8)12Kart
Hvitkinngås0% (8)23Kart
Rødmus0% (8)53Kart
Hvithodespurv0% (8)10Kart
And0% (7)77Kart
Storlom0% (7)11Kart
Fiskeørn0% (7)12Kart
Gravand0% (7)27Kart
Hortulan0% (7)13Kart
Møller0% (7)8Kart
Rapphøne0% (7)30Kart
Makrellterne0% (6)27Kart
Lappugle0% (6)6Kart
Isfugl0% (6)6Kart
Hærfugl0% (6)6Kart
Vendehals0% (6)8Kart
Dvergdykker0% (5)16Kart
Bergand0% (5)85Kart
Islom0% (5)13Kart
Steinvender0% (5)35Kart
1 - 200 av 281 siste»»