Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3956777 individ og 264 arter fra 26938 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (25332)598377
Blåmeis82% (22337)358106
Skjære73% (19835)204371
Dompap53% (14327)235615
Svarttrost51% (13907)108273
Grønnfink47% (12850)322426
Spettmeis45% (12362)64623
Gråspurv41% (11150)329749
Flaggspett39% (10530)33933
Gulspurv38% (10253)270307
Rødstrupe35% (9595)34872
Pilfink32% (8881)242048
Kråke32% (8661)125935
Granmeis31% (8370)72066
Gråsisik30% (8119)203839
Svartmeis25% (6946)45867
Nøtteskrike22% (6141)36149
Grønnsisik20% (5531)115118
Bokfink17% (4693)60161
Ekorn16% (4506)16732
Bjørkefink14% (3834)67812
Gråtrost11% (3103)29711
Spurvehauk10% (2952)5592
Stillits10% (2847)31572
Løvmeis10% (2761)19247
Sidensvans8% (2209)62708
Kjernebiter8% (2171)13266
Toppmeis7% (2145)8611
Ringdue6% (1823)16851
Trekryper6% (1637)3751
Gjerdesmett5% (1605)4089
Stær5% (1377)28837
Rådyr5% (1363)7320
Katt4% (1340)4761
Kaie4% (1235)25284
Stjertmeis3% (1041)9392
Bydue3% (990)22239
Gråmåke3% (899)14798
Tyrkerdue3% (899)5550
Ravn2% (734)3470
Gråspett2% (713)1669
Munk2% (700)1670
Havørn2% (658)2334
Rødvingetrost1% (474)4337
Grønnspett1% (436)793
Hønsehauk1% (413)620
Fiskemåke1% (404)5924
Fuglekonge1% (363)1450
Brunsisik1% (359)3397
Stokkand1% (342)8439
Rødrev1% (318)541
Jernspurv1% (292)1046
Gråhegre1% (291)2301
Elg1% (287)930
Polarsisik1% (276)1667
Lavskrike0% (258)1001
Fasan0% (255)1315
Nøttekråke0% (247)547
Kattugle0% (212)461
Dvergspett0% (198)408
Hare0% (192)372
Grankorsnebb0% (188)1051
Markmus0% (181)513
Svartbak0% (178)1785
Kornkråke0% (177)2477
Spurveugle0% (171)219
Sangsvane0% (170)2241
Kongeørn0% (159)370
Svartspett0% (159)257
Linerle0% (152)1623
Varsler0% (140)190
Storskarv0% (135)1456
Knoppsvane0% (125)1279
Siland0% (122)1844
Orrfugl0% (118)1009
Fossekall0% (117)445
Husmus0% (115)506
Ærfugl0% (114)6537
Måltrost0% (96)1010
Kvinand0% (89)1140
Perleugle0% (84)112
Brunrotte0% (81)142
Småskogmus0% (81)237
Konglebit0% (78)490
Snøspurv0% (77)4230
Hjort0% (77)509
Svarthvit fluesnapper0% (74)520
Røyskatt0% (69)101
Rugde0% (68)111
Haukugle0% (68)106
Ringtrost0% (63)444
Furukorsnebb0% (58)235
Musvåk0% (57)96
Hvitryggspett0% (57)85
Grevling0% (56)99
Laksand0% (55)586
Bergirisk0% (51)331
Lappmeis0% (51)341
Dvergfalk0% (48)58
Mår0% (46)69
Løvsanger0% (43)265
Toppand0% (40)489
Kanadagås0% (39)1204
Grågås0% (39)1489
Toppskarv0% (37)662
Tretåspett0% (35)40
Storskogmus0% (34)80
Lirype0% (33)362
Rødstjert0% (32)52
Låvesvale0% (31)460
Duefamilien0% (31)134
Snømus0% (31)48
Vånd0% (30)112
Måker0% (28)341
Hettemåke0% (28)223
Due0% (27)166
Vandrefalk0% (27)34
Duetrost0% (27)75
Tjeld0% (25)603
Gransanger0% (25)112
Skogdue0% (24)83
Storfugl0% (24)58
Vipe0% (23)282
Storspove0% (23)499
Klatremus0% (21)49
Trane0% (20)1224
Krattspissmus0% (20)39
Svartkråke0% (20)61
Mink0% (19)29
Havelle0% (19)229
Vintererle0% (17)37
Jaktfalk0% (17)19
Sjøorre0% (16)112
Krykkje0% (15)3219
Sivspurv0% (15)72
Gjøk0% (15)37
Alke0% (15)223
Fjellrype0% (15)89
Hubro0% (15)17
Tårnfalk0% (14)16
Enkeltbekkasin0% (13)24
Sanglerke0% (13)27
Piggsvin0% (13)29
Brunnakke0% (12)270
Fjæreplytt0% (12)438
Fjellvåk0% (12)24
Hornugle0% (12)18
Heipiplerke0% (11)46
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Alkekonge0% (11)22
Krikkand0% (10)47
Båndkorsnebb0% (10)65
Steinskvett0% (10)36
Vannrikse0% (10)13
Taksvale0% (9)740
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Tornirisk0% (9)20
Gråfluesnapper0% (9)30
Jerpe0% (9)26
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Sandsvale0% (8)477
Gulerle0% (8)14
Sildemåke0% (7)104
And0% (7)94
Toppdykker0% (7)20
Sivhøne0% (7)27
Fjellmarkmus0% (7)23
Hortulan0% (7)10
Rosenfink0% (7)13
Møller0% (7)8
Oter0% (6)7
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Jordugle0% (6)10
Vendehals0% (6)8
Dvergdykker0% (5)9
Gravand0% (5)19
Svartand0% (5)17
Skjærpiplerke0% (5)28
Sivsanger0% (4)7
Rype0% (4)36
Storlom0% (4)7
Horndykker0% (4)10
Fjellerke0% (4)21
Rapphøne0% (4)16
Nordlig storskarv0% (4)17
Svartstrupetrost0% (4)4
Hvithodespurv0% (4)5
Makrellterne0% (3)15
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Smålom0% (3)9
Blåstrupe0% (3)5
Fiskeørn0% (3)3
Praktærfugl0% (3)13
1-200 av 264 siste»»