Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 671 825 individ og 273 arter fra 38 729 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (36 292)837 191Kart
Blåmeis82% (32 019)526 037Kart
Skjære74% (28 738)304 452Kart
Svarttrost52% (20 206)167 833Kart
Dompap50% (19 568)339 683Kart
Spettmeis47% (18 210)96 078Kart
Grønnfink45% (17 791)440 752Kart
Gråspurv42% (16 515)489 357Kart
Rødstrupe38% (14 926)55 387Kart
Flaggspett37% (14 690)49 471Kart
Gulspurv35% (13 758)367 550Kart
Pilfink34% (13 472)376 722Kart
Kråke31% (12 040)175 024Kart
Granmeis29% (11 443)99 068Kart
Gråsisik25% (9 877)263 132Kart
Svartmeis24% (9 384)62 947Kart
Nøtteskrike21% (8 319)49 901Kart
Ekorn19% (7 729)31 828Kart
Grønnsisik19% (7 727)175 092Kart
Bokfink16% (6 344)77 623Kart
Bjørkefink13% (5 233)99 891Kart
Stillits11% (4 444)54 288Kart
Spurvehauk10% (4 182)8 142Kart
Gråtrost9% (3 844)33 978Kart
Løvmeis8% (3 357)22 006Kart
Kjernebiter7% (2 912)17 061Kart
Ringdue7% (2 723)26 274Kart
Sidensvans6% (2 703)78 358Kart
Toppmeis6% (2 696)10 744Kart
Gjerdesmett6% (2 579)6 547Kart
Rådyr6% (2 558)13 999Kart
Stær5% (2 184)44 454Kart
Trekryper5% (2 073)4 852Kart
Katt5% (2 011)7 649Kart
Kaie4% (1 888)42 498Kart
Bydue3% (1 548)33 806Kart
Stjertmeis3% (1 436)12 949Kart
Gråmåke3% (1 403)22 323Kart
Tyrkerdue3% (1 330)8 419Kart
Ravn2% (1 111)5 530Kart
Munk2% (1 032)2 414Kart
Havørn2% (1 012)3 745Kart
Gråspett2% (974)2 181Kart
Grønnspett1% (683)1 223Kart
Hønsehauk1% (653)1 037Kart
Rødvingetrost1% (627)4 885Kart
Fiskemåke1% (592)8 929Kart
Rødrev1% (544)984Kart
Fuglekonge1% (518)1 942Kart
Stokkand1% (500)13 413Kart
Brunsisik1% (446)4 205Kart
Gråhegre1% (445)3 303Kart
Elg1% (445)1 492Kart
Hare1% (391)878Kart
Jernspurv0% (383)1 418Kart
Polarsisik0% (382)2 442Kart
Lavskrike0% (360)1 420Kart
Fasan0% (356)1 838Kart
Kattugle0% (350)772Kart
Nøttekråke0% (350)842Kart
Markmus0% (320)929Kart
Spurveugle0% (289)372Kart
Kornkråke0% (281)3 756Kart
Dvergspett0% (281)525Kart
Kongeørn0% (259)614Kart
Grankorsnebb0% (258)1 492Kart
Sangsvane0% (246)3 127Kart
Svartbak0% (239)2 309Kart
Svartspett0% (236)379Kart
Storskarv0% (213)2 173Kart
Varsler0% (205)280Kart
Husmus0% (199)863Kart
Knoppsvane0% (193)1 863Kart
Konglebit0% (192)1 243Kart
Linerle0% (185)1 873Kart
Brunrotte0% (184)307Kart
Fossekall0% (182)605Kart
Siland0% (182)2 456Kart
Ærfugl0% (176)10 340Kart
Rugde0% (173)296Kart
Røyskatt0% (170)248Kart
Orrfugl0% (170)1 434Kart
Hjort0% (149)920Kart
Måltrost0% (146)1 202Kart
Småskogmus0% (137)365Kart
Kvinand0% (135)1 621Kart
Perleugle0% (116)161Kart
Snøspurv0% (102)4 785Kart
Musvåk0% (101)171Kart
Haukugle0% (97)155Kart
Grevling0% (96)178Kart
Mår0% (91)140Kart
Svarthvit fluesnapper0% (89)630Kart
Ringtrost0% (82)471Kart
Hvitryggspett0% (81)119Kart
Laksand0% (78)845Kart
Furukorsnebb0% (75)312Kart
Oter0% (71)120Kart
Lappmeis0% (66)451Kart
Bergirisk0% (65)641Kart
Vånd0% (62)225Kart
Snømus0% (61)89Kart
Grågås0% (60)2 113Kart
Lirype0% (59)655Kart
Toppand0% (58)691Kart
Dvergfalk0% (56)66Kart
Toppskarv0% (55)798Kart
Storskogmus0% (53)179Kart
Tretåspett0% (49)56Kart
Løvsanger0% (47)351Kart
Skogdue0% (45)153Kart
Klatremus0% (45)95Kart
Kanadagås0% (44)1 906Kart
Duetrost0% (44)131Kart
Storspove0% (39)620Kart
Vandrefalk0% (38)51Kart
Låvesvale0% (37)556Kart
Hettemåke0% (37)303Kart
Tårnfalk0% (36)60Kart
Rødstjert0% (35)63Kart
Krattspissmus0% (34)73Kart
Enkeltbekkasin0% (33)63Kart
Gransanger0% (33)158Kart
Storfugl0% (33)73Kart
Duefamilien0% (31)134Kart
Tjeld0% (28)632Kart
Måker0% (27)331Kart
Due0% (27)166Kart
Mink0% (27)43Kart
Vipe0% (26)301Kart
Vintererle0% (26)51Kart
Trane0% (25)1 451Kart
Fjellrype0% (25)140Kart
Havelle0% (24)282Kart
Sjøorre0% (21)163Kart
Alke0% (21)289Kart
Jaktfalk0% (21)30Kart
Båndkorsnebb0% (20)126Kart
Sivspurv0% (20)146Kart
Hubro0% (20)23Kart
Svartkråke0% (20)60Kart
Krykkje0% (19)3 261Kart
Brunnakke0% (19)303Kart
Gjøk0% (19)47Kart
Fjæreplytt0% (19)833Kart
Fjellvåk0% (19)37Kart
Teist0% (18)57Kart
Piggsvin0% (18)37Kart
Hornugle0% (18)25Kart
Vannrikse0% (17)21Kart
Sanglerke0% (15)29Kart
Heipiplerke0% (15)65Kart
Tornirisk0% (14)29Kart
Krikkand0% (13)113Kart
Tårnseiler0% (13)93Kart
Alkekonge0% (13)25Kart
Skjærpiplerke0% (13)48Kart
Fjellmarkmus0% (13)42Kart
Steinskvett0% (13)39Kart
Mellomskarv0% (13)80Kart
Hagesanger0% (12)28Kart
Sothøne0% (12)123Kart
Sandsvale0% (12)1 004Kart
Svartand0% (12)146Kart
Gulerle0% (12)19Kart
Taksvale0% (11)769Kart
Buskskvett0% (10)20Kart
Toppdykker0% (10)26Kart
Gråfluesnapper0% (10)31Kart
Jerpe0% (10)27Kart
Strandsnipe0% (9)124Kart
Svane0% (9)48Kart
Lomvi0% (9)134Kart
Rosenfink0% (9)16Kart
Jordugle0% (9)15Kart
Rødstilk0% (7)25Kart
Sildemåke0% (7)122Kart
And0% (7)77Kart
Sivhøne0% (7)32Kart
Horndykker0% (7)25Kart
Hvitkinngås0% (7)20Kart
Hortulan0% (7)13Kart
Møller0% (7)8Kart
Storlom0% (6)10Kart
Fiskeørn0% (6)11Kart
Rapphøne0% (6)24Kart
Hærfugl0% (6)6Kart
Vendehals0% (6)8Kart
Nordlig storskarv0% (6)20Kart
Hvithodespurv0% (6)8Kart
Dvergdykker0% (5)12Kart
Makrellterne0% (5)24Kart
Bergand0% (5)85Kart
Blåstrupe0% (5)7Kart
Gravand0% (5)19Kart
Lappugle0% (5)5Kart
Sivsanger0% (4)13Kart
Trepiplerke0% (4)15Kart
Rype0% (4)36Kart
Smålom0% (4)16Kart
1 - 200 av 273 siste»»