Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3411038 individ og 255 arter fra 23911 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (22462)527177
Blåmeis82% (19755)310322
Skjære72% (17449)175468
Dompap51% (12406)200778
Svarttrost50% (12131)92662
Grønnfink47% (11387)293411
Spettmeis45% (10767)55276
Gråspurv40% (9745)286741
Gulspurv38% (9235)241867
Flaggspett37% (9012)28433
Rødstrupe34% (8284)29693
Pilfink33% (7897)212684
Kråke32% (7664)113988
Granmeis30% (7305)62415
Svartmeis25% (6092)39842
Gråsisik25% (6006)133816
Nøtteskrike22% (5463)31441
Grønnsisik20% (4976)105069
Bokfink17% (4079)53017
Ekorn14% (3421)11702
Bjørkefink13% (3189)56254
Spurvehauk10% (2627)4902
Gråtrost10% (2519)23085
Løvmeis10% (2469)17275
Stillits9% (2363)25538
Kjernebiter8% (1976)12237
Sidensvans8% (1959)55096
Toppmeis7% (1881)8102
Ringdue6% (1613)14993
Trekryper5% (1361)3164
Gjerdesmett5% (1359)3478
Stær4% (1195)26009
Katt4% (1143)3824
Kaie4% (1063)21943
Rådyr4% (1059)5483
Stjertmeis3% (889)7945
Bydue3% (848)19004
Tyrkerdue3% (782)4865
Gråmåke3% (754)12551
Ravn2% (621)2896
Gråspett2% (614)1404
Munk2% (571)1362
Havørn2% (536)1885
Hønsehauk1% (364)535
Grønnspett1% (340)598
Fiskemåke1% (333)4759
Rødvingetrost1% (328)2992
Fuglekonge1% (302)1232
Stokkand1% (283)6761
Jernspurv1% (258)886
Brunsisik1% (248)1977
Rødrev1% (243)411
Gråhegre0% (236)1889
Lavskrike0% (223)856
Fasan0% (213)1049
Elg0% (208)657
Nøttekråke0% (182)393
Polarsisik0% (180)1125
Kattugle0% (171)378
Dvergspett0% (162)360
Grankorsnebb0% (160)921
Kornkråke0% (149)2124
Svartbak0% (148)1502
Spurveugle0% (147)187
Hare0% (140)260
Svartspett0% (139)227
Linerle0% (138)1466
Kongeørn0% (138)314
Sangsvane0% (138)1903
Markmus0% (127)371
Varsler0% (119)166
Storskarv0% (110)1190
Siland0% (102)1602
Fossekall0% (101)393
Ærfugl0% (101)5874
Knoppsvane0% (98)1124
Husmus0% (93)434
Orrfugl0% (92)761
Måltrost0% (84)890
Kvinand0% (74)1078
Perleugle0% (72)96
Svarthvit fluesnapper0% (69)462
Småskogmus0% (68)187
Snøspurv0% (66)3971
Rugde0% (59)100
Røyskatt0% (59)85
Haukugle0% (59)92
Brunrotte0% (58)102
Hvitryggspett0% (51)78
Hjort0% (49)314
Musvåk0% (48)79
Laksand0% (46)528
Lappmeis0% (46)282
Bergirisk0% (45)275
Dvergfalk0% (45)54
Furukorsnebb0% (44)170
Grevling0% (44)76
Ringtrost0% (42)417
Konglebit0% (40)244
Løvsanger0% (39)254
Mår0% (39)52
Kanadagås0% (33)998
Toppand0% (32)319
Duefamilien0% (31)134
Rødstjert0% (30)48
Toppskarv0% (29)559
Tretåspett0% (29)33
Låvesvale0% (28)411
Måker0% (28)341
Grågås0% (27)1034
Storskogmus0% (26)62
Vånd0% (26)108
Snømus0% (26)42
Lirype0% (25)295
Gransanger0% (24)106
Skogdue0% (24)102
Due0% (24)160
Hettemåke0% (22)181
Vandrefalk0% (21)26
Duetrost0% (21)56
Storspove0% (20)379
Trane0% (20)941
Svartkråke0% (20)55
Tjeld0% (19)576
Tårnfalk0% (19)23
Storfugl0% (19)27
Vipe0% (18)273
Havelle0% (17)224
Mink0% (16)23
Klatremus0% (16)36
Alke0% (15)221
Krykkje0% (14)3177
Gjøk0% (14)32
Vintererle0% (14)34
Jaktfalk0% (14)16
Hubro0% (14)16
Sivspurv0% (13)60
Enkeltbekkasin0% (12)23
Sjøorre0% (12)63
Piggsvin0% (12)26
Sanglerke0% (11)22
Tårnseiler0% (11)70
Hornugle0% (11)17
Brunnakke0% (10)237
Heipiplerke0% (10)45
Båndkorsnebb0% (10)65
Hagesanger0% (10)24
Fjæreplytt0% (10)273
Alkekonge0% (10)19
Krattspissmus0% (10)17
Taksvale0% (9)438
Sothøne0% (9)78
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (9)20
Fjellrype0% (9)64
Vannrikse0% (9)10
Krikkand0% (8)40
Strandsnipe0% (8)118
Tornirisk0% (8)17
Steinskvett0% (8)32
Buskskvett0% (7)12
Sildemåke0% (7)99
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Gulerle0% (7)13
Rosenfink0% (7)13
Toppdykker0% (6)18
Sivhøne0% (6)19
Hortulan0% (6)9
Møller0% (6)7
Jordugle0% (6)10
Rødstilk0% (5)15
Svartand0% (5)17
Lomvi0% (5)116
Skjærpiplerke0% (5)28
Fjellmarkmus0% (5)13
Jerpe0% (5)10
Vendehals0% (5)6
Dvergdykker0% (4)8
Rype0% (4)36
Horndykker0% (4)10
Hvitkinngås0% (4)11
Gravand0% (4)14
Fjellerke0% (4)21
Svartstrupetrost0% (4)4
Hvithodespurv0% (4)5
Sivsanger0% (3)3
Trepiplerke0% (3)8
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)8
Praktærfugl0% (3)13
Falkefamilien0% (3)3
Snøugle0% (3)6
Hærfugl0% (3)3
Nordlig storskarv0% (3)12
Makrellterne0% (2)6
Bergand0% (2)61
Blåstrupe0% (2)3
1-200 av 255 siste»»