Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 072 173 individ og 270 arter fra 33 889 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (31 750)748 215Kart
Blåmeis82% (27 958)462 585Kart
Skjære74% (25 140)268 336Kart
Dompap51% (17 602)304 426Kart
Svarttrost50% (17 113)137 574Kart
Grønnfink46% (15 923)401 265Kart
Spettmeis45% (15 512)82 808Kart
Gråspurv42% (14 344)431 227Kart
Flaggspett38% (12 928)43 566Kart
Gulspurv36% (12 301)330 086Kart
Rødstrupe36% (12 266)45 695Kart
Pilfink34% (11 619)327 715Kart
Kråke31% (10 716)160 030Kart
Granmeis29% (10 067)88 841Kart
Gråsisik27% (9192)246 139Kart
Svartmeis24% (8376)56 676Kart
Grønnsisik22% (7487)171 611Kart
Nøtteskrike21% (7408)44 742Kart
Ekorn18% (6275)25 271Kart
Bokfink17% (5768)71 807Kart
Bjørkefink14% (4997)96 679Kart
Stillits11% (3800)46 104Kart
Spurvehauk10% (3695)7183Kart
Gråtrost10% (3506)33 004Kart
Løvmeis9% (3141)20 748Kart
Kjernebiter7% (2675)15 677Kart
Sidensvans7% (2551)75 522Kart
Toppmeis7% (2527)10 185Kart
Ringdue7% (2376)23 268Kart
Gjerdesmett6% (2085)5438Kart
Rådyr5% (1956)10 923Kart
Trekryper5% (1886)4411Kart
Katt5% (1709)6535Kart
Stær4% (1682)36 605Kart
Kaie4% (1651)37 579Kart
Bydue3% (1334)29 966Kart
Stjertmeis3% (1255)11 464Kart
Gråmåke3% (1244)20 149Kart
Tyrkerdue3% (1163)7487Kart
Ravn2% (982)4818Kart
Havørn2% (902)3265Kart
Gråspett2% (842)1958Kart
Munk2% (834)1987Kart
Grønnspett1% (580)1055Kart
Hønsehauk1% (555)875Kart
Rødvingetrost1% (544)4717Kart
Fiskemåke1% (541)8255Kart
Fuglekonge1% (445)1753Kart
Rødrev1% (438)792Kart
Stokkand1% (432)11 582Kart
Brunsisik1% (420)3975Kart
Elg1% (384)1309Kart
Gråhegre1% (375)2937Kart
Jernspurv1% (351)1320Kart
Polarsisik0% (330)2043Kart
Fasan0% (316)1681Kart
Lavskrike0% (313)1248Kart
Hare0% (303)684Kart
Nøttekråke0% (301)748Kart
Kattugle0% (296)652Kart
Spurveugle0% (272)350Kart
Dvergspett0% (249)484Kart
Grankorsnebb0% (246)1425Kart
Kornkråke0% (244)3493Kart
Markmus0% (235)691Kart
Kongeørn0% (222)527Kart
Svartbak0% (217)2072Kart
Sangsvane0% (216)2873Kart
Svartspett0% (210)332Kart
Varsler0% (192)260Kart
Storskarv0% (190)1929Kart
Konglebit0% (187)1209Kart
Linerle0% (183)1855Kart
Knoppsvane0% (173)1689Kart
Fossekall0% (157)541Kart
Siland0% (154)2231Kart
Orrfugl0% (154)1259Kart
Husmus0% (151)668Kart
Ærfugl0% (150)8425Kart
Røyskatt0% (135)198Kart
Brunrotte0% (124)215Kart
Måltrost0% (121)1158Kart
Kvinand0% (118)1480Kart
Hjort0% (117)766Kart
Perleugle0% (105)143Kart
Småskogmus0% (100)281Kart
Snøspurv0% (94)4741Kart
Musvåk0% (89)149Kart
Svarthvit fluesnapper0% (89)630Kart
Haukugle0% (89)142Kart
Rugde0% (85)158Kart
Grevling0% (85)152Kart
Ringtrost0% (77)466Kart
Furukorsnebb0% (72)304Kart
Mår0% (71)114Kart
Laksand0% (70)781Kart
Hvitryggspett0% (67)101Kart
Dvergfalk0% (59)70Kart
Bergirisk0% (58)440Kart
Lappmeis0% (58)403Kart
Grågås0% (55)2066Kart
Lirype0% (53)590Kart
Toppand0% (52)641Kart
Snømus0% (51)74Kart
Løvsanger0% (47)351Kart
Toppskarv0% (47)744Kart
Skogdue0% (45)150Kart
Kanadagås0% (44)1734Kart
Oter0% (43)71Kart
Vånd0% (41)168Kart
Tretåspett0% (41)47Kart
Storskogmus0% (40)108Kart
Duetrost0% (38)110Kart
Låvesvale0% (37)556Kart
Rødstjert0% (35)63Kart
Hettemåke0% (34)269Kart
Gransanger0% (33)157Kart
Vandrefalk0% (33)44Kart
Storfugl0% (32)71Kart
Duefamilien0% (31)134Kart
Storspove0% (30)605Kart
Måker0% (28)341Kart
Klatremus0% (28)63Kart
Due0% (27)166Kart
Tårnfalk0% (27)47Kart
Vipe0% (26)301Kart
Tjeld0% (26)624Kart
Krattspissmus0% (26)50Kart
Trane0% (25)1448Kart
Vintererle0% (24)48Kart
Mink0% (22)35Kart
Båndkorsnebb0% (20)126Kart
Havelle0% (20)261Kart
Brunnakke0% (19)303Kart
Gjøk0% (19)47Kart
Jaktfalk0% (19)28Kart
Fjellrype0% (19)115Kart
Svartkråke0% (19)58Kart
Krykkje0% (18)3249Kart
Enkeltbekkasin0% (18)43Kart
Sivspurv0% (18)144Kart
Fjellvåk0% (18)35Kart
Hornugle0% (18)25Kart
Sjøorre0% (17)128Kart
Alke0% (17)231Kart
Piggsvin0% (17)36Kart
Fjæreplytt0% (16)806Kart
Hubro0% (16)18Kart
Sanglerke0% (14)28Kart
Heipiplerke0% (14)64Kart
Teist0% (14)47Kart
Tornirisk0% (14)34Kart
Krikkand0% (13)113Kart
Tårnseiler0% (13)93Kart
Steinskvett0% (13)39Kart
Hagesanger0% (12)28Kart
Sothøne0% (12)123Kart
Sandsvale0% (12)1014Kart
Alkekonge0% (12)24Kart
Fjellmarkmus0% (12)35Kart
Gulerle0% (12)19Kart
Taksvale0% (11)769Kart
Buskskvett0% (11)22Kart
Skjærpiplerke0% (10)37Kart
Gråfluesnapper0% (10)31Kart
Jerpe0% (10)27Kart
Vannrikse0% (10)14Kart
Strandsnipe0% (9)124Kart
Svane0% (9)48Kart
Toppdykker0% (9)25Kart
Svartand0% (9)129Kart
Rosenfink0% (9)16Kart
Jordugle0% (8)14Kart
Rødstilk0% (7)25Kart
Sildemåke0% (7)116Kart
And0% (7)94Kart
Sivhøne0% (7)31Kart
Horndykker0% (7)25Kart
Hortulan0% (7)10Kart
Møller0% (7)8Kart
Mellomskarv0% (7)64Kart
Storlom0% (6)10Kart
Hvitkinngås0% (6)17Kart
Lomvi0% (6)118Kart
Hærfugl0% (6)6Kart
Vendehals0% (6)8Kart
Nordlig storskarv0% (6)20Kart
Dvergdykker0% (5)9Kart
Makrellterne0% (5)24Kart
Blåstrupe0% (5)7Kart
Fiskeørn0% (5)5Kart
Gravand0% (5)19Kart
Rapphøne0% (5)20Kart
Lappugle0% (5)5Kart
Hvithodespurv0% (5)6Kart
Sivsanger0% (4)13Kart
Trepiplerke0% (4)15Kart
Bergand0% (4)83Kart
Rype0% (4)36Kart
Småspove0% (4)14Kart
1-200 av 270 siste»»