Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5041832 individ og 272 arter fra 33680 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31569)743827
Blåmeis82% (27790)459429
Skjære74% (25004)266674
Dompap52% (17516)302577
Svarttrost50% (16982)136131
Grønnfink47% (15843)398845
Spettmeis45% (15395)81964
Gråspurv42% (14243)428342
Flaggspett38% (12867)43224
Gulspurv36% (12253)328919
Rødstrupe36% (12186)45248
Pilfink34% (11546)325687
Kråke31% (10680)159129
Granmeis29% (9979)88191
Gråsisik27% (9176)245538
Svartmeis24% (8330)56297
Grønnsisik22% (7478)171192
Nøtteskrike21% (7368)44359
Ekorn18% (6222)24907
Bokfink17% (5737)71178
Bjørkefink14% (4983)95363
Stillits11% (3745)45500
Spurvehauk10% (3672)7133
Gråtrost10% (3493)32920
Løvmeis9% (3219)21264
Kjernebiter7% (2652)15549
Sidensvans7% (2549)75380
Toppmeis7% (2521)10167
Ringdue7% (2360)23116
Gjerdesmett6% (2066)5372
Rådyr5% (1937)10832
Trekryper5% (1881)4391
Katt5% (1699)6503
Stær4% (1662)35785
Kaie4% (1643)37406
Bydue3% (1330)29909
Stjertmeis3% (1247)11405
Gråmåke3% (1237)20049
Tyrkerdue3% (1153)7427
Ravn2% (976)4779
Havørn2% (893)3239
Gråspett2% (837)1944
Munk2% (822)1962
Grønnspett1% (575)1041
Hønsehauk1% (549)863
Rødvingetrost1% (541)4688
Fiskemåke1% (537)8186
Fuglekonge1% (439)1739
Rødrev1% (434)787
Stokkand1% (430)11549
Brunsisik1% (418)3969
Elg1% (383)1308
Gråhegre1% (371)2923
Jernspurv1% (349)1306
Polarsisik0% (329)2040
Fasan0% (312)1650
Lavskrike0% (312)1244
Hare0% (302)681
Nøttekråke0% (298)740
Kattugle0% (292)641
Spurveugle0% (272)350
Dvergspett0% (247)481
Grankorsnebb0% (246)1425
Kornkråke0% (241)3456
Markmus0% (232)684
Kongeørn0% (221)523
Sangsvane0% (216)2865
Svartbak0% (214)2055
Svartspett0% (209)329
Varsler0% (191)259
Storskarv0% (188)1922
Konglebit0% (187)1209
Linerle0% (180)1821
Knoppsvane0% (170)1674
Fossekall0% (153)533
Orrfugl0% (153)1254
Siland0% (152)2212
Husmus0% (151)662
Ærfugl0% (147)8260
Røyskatt0% (135)198
Brunrotte0% (122)213
Måltrost0% (119)1121
Hjort0% (117)766
Kvinand0% (116)1459
Perleugle0% (105)143
Småskogmus0% (99)280
Snøspurv0% (94)4741
Haukugle0% (89)142
Musvåk0% (88)148
Svarthvit fluesnapper0% (87)609
Rugde0% (83)156
Grevling0% (82)144
Ringtrost0% (77)466
Furukorsnebb0% (72)304
Mår0% (71)114
Laksand0% (70)781
Hvitryggspett0% (67)100
Lappmeis0% (61)413
Bergirisk0% (58)440
Dvergfalk0% (58)69
Grågås0% (53)1983
Lirype0% (53)590
Toppand0% (52)641
Snømus0% (51)74
Løvsanger0% (46)347
Toppskarv0% (46)741
Skogdue0% (44)142
Kanadagås0% (44)1734
Oter0% (42)67
Storskogmus0% (41)107
Vånd0% (41)168
Tretåspett0% (41)46
Duetrost0% (38)110
Låvesvale0% (36)548
Vandrefalk0% (35)46
Hettemåke0% (34)269
Rødstjert0% (34)58
Gransanger0% (32)156
Storfugl0% (32)71
Duefamilien0% (31)134
Storspove0% (29)604
Måker0% (28)341
Klatremus0% (28)63
Due0% (27)166
Vipe0% (26)301
Tjeld0% (26)624
Tårnfalk0% (26)41
Krattspissmus0% (25)49
Trane0% (24)1440
Mink0% (22)35
Vintererle0% (22)45
Svartkråke0% (22)67
Båndkorsnebb0% (20)126
Havelle0% (20)261
Brunnakke0% (19)303
Jaktfalk0% (19)28
Fjellrype0% (19)115
Krykkje0% (18)3249
Sivspurv0% (18)142
Gjøk0% (18)44
Fjellvåk0% (18)35
Hornugle0% (18)25
Enkeltbekkasin0% (17)41
Sjøorre0% (17)128
Alke0% (17)231
Piggsvin0% (17)36
Fjæreplytt0% (16)806
Hubro0% (16)18
Sanglerke0% (14)28
Heipiplerke0% (14)64
Teist0% (14)47
Tornirisk0% (14)34
Krikkand0% (13)113
Tårnseiler0% (13)93
Hagesanger0% (12)28
Sothøne0% (12)123
Sandsvale0% (12)1014
Alkekonge0% (12)24
Fjellmarkmus0% (12)35
Gulerle0% (12)19
Steinskvett0% (12)37
Taksvale0% (11)767
Buskskvett0% (11)22
Skjærpiplerke0% (10)35
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Strandsnipe0% (9)124
Svane0% (9)48
Toppdykker0% (9)25
Gråfluesnapper0% (9)30
Svartand0% (8)127
Rosenfink0% (8)14
Rødstilk0% (7)25
Sildemåke0% (7)116
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)31
Horndykker0% (7)25
Hortulan0% (7)10
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Mellomskarv0% (7)64
Fiskeørn0% (6)6
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Hærfugl0% (6)6
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Makrellterne0% (5)24
Storlom0% (5)8
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Lappugle0% (5)5
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)13
Trepiplerke0% (4)15
Bergand0% (4)83
Rype0% (4)36
Blåstrupe0% (4)6
Småspove0% (4)14
1-200 av 272 siste»»