Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4501078 individ og 266 arter fra 31259 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (29312)674289
Blåmeis82% (25717)411517
Skjære74% (23159)237618
Dompap51% (16174)271376
Svarttrost51% (16076)126958
Grønnfink46% (14499)365243
Spettmeis45% (14323)73544
Gråspurv41% (13066)382988
Flaggspett38% (12052)39049
Gulspurv37% (11757)315271
Rødstrupe36% (11411)41197
Pilfink33% (10541)287553
Kråke31% (9864)142868
Granmeis29% (9348)80523
Gråsisik27% (8635)225532
Svartmeis25% (7857)52039
Nøtteskrike21% (6868)40391
Grønnsisik18% (5817)119804
Ekorn18% (5661)21786
Bokfink16% (5135)63079
Bjørkefink12% (3997)69600
Spurvehauk11% (3486)6629
Gråtrost10% (3316)29611
Stillits10% (3303)38957
Løvmeis9% (2997)19638
Kjernebiter7% (2440)14086
Toppmeis7% (2431)9682
Sidensvans7% (2257)63925
Ringdue6% (2147)20105
Gjerdesmett5% (1855)4743
Trekryper5% (1789)4140
Rådyr5% (1767)9571
Stær5% (1565)32078
Kaie4% (1522)31285
Katt4% (1511)5574
Bydue3% (1190)26779
Stjertmeis3% (1187)10699
Gråmåke3% (1092)17174
Tyrkerdue3% (1053)6582
Ravn2% (877)4160
Gråspett2% (801)1831
Havørn2% (782)2786
Munk2% (743)1770
Rødvingetrost1% (517)4446
Hønsehauk1% (499)750
Grønnspett1% (493)885
Fiskemåke1% (478)6719
Stokkand1% (399)9926
Rødrev1% (395)699
Fuglekonge1% (392)1576
Brunsisik1% (382)3633
Elg1% (342)1117
Gråhegre1% (327)2611
Jernspurv1% (325)1180
Polarsisik1% (313)1844
Fasan0% (288)1522
Lavskrike0% (285)1114
Nøttekråke0% (279)673
Hare0% (262)531
Spurveugle0% (256)327
Kattugle0% (250)543
Kornkråke0% (222)3103
Dvergspett0% (218)439
Markmus0% (203)596
Grankorsnebb0% (199)1101
Kongeørn0% (198)452
Svartbak0% (195)1904
Sangsvane0% (189)2406
Varsler0% (178)245
Svartspett0% (171)282
Storskarv0% (164)1696
Linerle0% (155)1628
Knoppsvane0% (148)1432
Siland0% (142)2011
Orrfugl0% (141)1202
Fossekall0% (138)495
Ærfugl0% (135)7478
Husmus0% (134)617
Røyskatt0% (108)154
Måltrost0% (107)1036
Hjort0% (105)679
Kvinand0% (104)1296
Perleugle0% (97)131
Brunrotte0% (95)170
Småskogmus0% (91)255
Konglebit0% (82)497
Rugde0% (81)149
Snøspurv0% (81)4246
Haukugle0% (79)120
Svarthvit fluesnapper0% (74)520
Musvåk0% (73)125
Grevling0% (68)120
Ringtrost0% (66)448
Furukorsnebb0% (63)254
Mår0% (60)96
Hvitryggspett0% (59)91
Laksand0% (57)613
Lappmeis0% (56)377
Bergirisk0% (55)376
Dvergfalk0% (55)65
Snømus0% (46)64
Toppand0% (45)532
Lirype0% (44)511
Løvsanger0% (43)265
Toppskarv0% (43)699
Kanadagås0% (42)1305
Grågås0% (42)1501
Vånd0% (40)133
Storskogmus0% (37)91
Tretåspett0% (35)40
Vandrefalk0% (32)41
Rødstjert0% (32)52
Låvesvale0% (31)460
Duefamilien0% (31)134
Duetrost0% (31)82
Storfugl0% (31)67
Hettemåke0% (30)237
Måker0% (28)341
Skogdue0% (27)91
Due0% (27)166
Oter0% (25)34
Tjeld0% (25)603
Gransanger0% (25)114
Vipe0% (24)283
Storspove0% (24)509
Klatremus0% (24)57
Krattspissmus0% (23)44
Mink0% (21)32
Svartkråke0% (21)65
Trane0% (20)1224
Vintererle0% (20)42
Havelle0% (19)231
Tårnfalk0% (19)22
Hornugle0% (18)25
Jaktfalk0% (17)19
Fjellrype0% (17)104
Hubro0% (17)19
Krykkje0% (16)3238
Enkeltbekkasin0% (16)32
Sivspurv0% (16)74
Gjøk0% (16)38
Sjøorre0% (16)123
Alke0% (16)225
Fjellvåk0% (16)29
Piggsvin0% (15)31
Sanglerke0% (14)28
Brunnakke0% (13)275
Heipiplerke0% (12)51
Fjæreplytt0% (12)539
Alkekonge0% (12)23
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Teist0% (11)34
Steinskvett0% (11)37
Krikkand0% (10)47
Båndkorsnebb0% (10)65
Fjellmarkmus0% (10)32
Tornirisk0% (10)26
Jerpe0% (10)27
Vannrikse0% (10)14
Taksvale0% (9)740
Svane0% (9)48
Gråfluesnapper0% (9)30
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Sandsvale0% (8)477
Toppdykker0% (8)23
Gulerle0% (8)14
Sildemåke0% (7)112
And0% (7)94
Sivhøne0% (7)29
Skjærpiplerke0% (7)30
Hortulan0% (7)10
Rosenfink0% (7)13
Møller0% (7)8
Jordugle0% (7)11
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Svartand0% (6)29
Lomvi0% (6)118
Vendehals0% (6)8
Nordlig storskarv0% (6)20
Dvergdykker0% (5)9
Horndykker0% (5)11
Gravand0% (5)19
Rapphøne0% (5)20
Hvithodespurv0% (5)6
Sivsanger0% (4)7
Rype0% (4)36
Storlom0% (4)7
Fjellerke0% (4)21
Mellomskarv0% (4)9
Svartstrupetrost0% (4)4
Makrellterne0% (3)15
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Smålom0% (3)9
Blåstrupe0% (3)5
Fiskeørn0% (3)3
1-200 av 266 siste»»