Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3940445 individ og 259 arter fra 26905 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (25312)596314
Blåmeis82% (22319)356939
Skjære73% (19819)203106
Dompap53% (14314)235239
Svarttrost51% (13897)108010
Grønnfink47% (12831)321253
Spettmeis45% (12344)64346
Gråspurv41% (11133)327330
Flaggspett39% (10517)33682
Gulspurv38% (10248)270206
Rødstrupe35% (9593)34821
Pilfink32% (8868)240846
Kråke32% (8655)125613
Granmeis31% (8364)71820
Gråsisik30% (8116)203725
Svartmeis25% (6942)45722
Nøtteskrike22% (6130)36047
Grønnsisik20% (5525)114919
Bokfink17% (4682)59541
Ekorn16% (4502)16641
Bjørkefink14% (3816)66717
Gråtrost11% (3097)29507
Spurvehauk10% (2949)5589
Stillits10% (2840)31421
Løvmeis10% (2758)19216
Sidensvans8% (2207)62615
Kjernebiter8% (2162)13231
Toppmeis7% (2144)8596
Ringdue6% (1820)16835
Trekryper6% (1636)3744
Gjerdesmett5% (1603)4077
Stær5% (1373)28671
Rådyr5% (1363)7302
Katt4% (1340)4653
Kaie4% (1234)25271
Stjertmeis3% (1041)9386
Bydue3% (990)22234
Tyrkerdue3% (898)5546
Gråmåke3% (896)14737
Ravn2% (732)3465
Gråspett2% (713)1669
Munk2% (697)1662
Havørn2% (657)2330
Rødvingetrost1% (470)4211
Grønnspett1% (434)791
Hønsehauk1% (413)620
Fiskemåke1% (400)5760
Fuglekonge1% (361)1445
Brunsisik1% (359)3397
Stokkand1% (340)8324
Rødrev1% (316)537
Jernspurv1% (291)1034
Gråhegre1% (287)2288
Elg1% (287)930
Polarsisik1% (276)1667
Lavskrike0% (257)999
Fasan0% (254)1314
Nøttekråke0% (247)547
Kattugle0% (212)461
Dvergspett0% (197)407
Hare0% (191)367
Grankorsnebb0% (188)1051
Markmus0% (181)511
Kornkråke0% (176)2476
Svartbak0% (175)1752
Spurveugle0% (171)219
Sangsvane0% (169)2212
Kongeørn0% (158)365
Svartspett0% (158)256
Linerle0% (145)1523
Varsler0% (139)189
Storskarv0% (133)1451
Knoppsvane0% (124)1261
Siland0% (120)1832
Fossekall0% (117)444
Orrfugl0% (117)1007
Husmus0% (115)503
Ærfugl0% (114)6537
Måltrost0% (94)907
Kvinand0% (88)1132
Perleugle0% (84)112
Brunrotte0% (81)142
Småskogmus0% (81)237
Snøspurv0% (77)4230
Konglebit0% (77)488
Hjort0% (76)506
Svarthvit fluesnapper0% (72)473
Røyskatt0% (69)101
Rugde0% (68)111
Haukugle0% (68)106
Ringtrost0% (63)444
Furukorsnebb0% (57)231
Hvitryggspett0% (57)85
Musvåk0% (55)93
Laksand0% (55)582
Grevling0% (55)95
Bergirisk0% (51)331
Lappmeis0% (51)341
Dvergfalk0% (47)57
Mår0% (46)68
Løvsanger0% (40)258
Toppand0% (39)487
Kanadagås0% (38)1184
Toppskarv0% (37)662
Grågås0% (34)1269
Storskogmus0% (34)80
Tretåspett0% (34)39
Lirype0% (33)362
Rødstjert0% (32)51
Duefamilien0% (31)134
Snømus0% (31)48
Vånd0% (30)112
Låvesvale0% (28)411
Måker0% (28)341
Hettemåke0% (28)223
Due0% (27)166
Vandrefalk0% (27)34
Tjeld0% (25)603
Duetrost0% (25)71
Gransanger0% (24)106
Storfugl0% (24)58
Skogdue0% (23)82
Vipe0% (22)281
Storspove0% (22)438
Klatremus0% (21)49
Trane0% (20)1093
Svartkråke0% (20)61
Havelle0% (19)229
Krattspissmus0% (19)38
Mink0% (18)28
Vintererle0% (17)37
Jaktfalk0% (17)19
Krykkje0% (15)3219
Sjøorre0% (15)108
Alke0% (15)223
Fjellrype0% (15)89
Hubro0% (15)17
Sivspurv0% (14)64
Gjøk0% (14)32
Enkeltbekkasin0% (13)24
Sanglerke0% (13)27
Piggsvin0% (13)29
Fjæreplytt0% (12)438
Tårnfalk0% (12)14
Hornugle0% (12)18
Brunnakke0% (11)240
Heipiplerke0% (11)46
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Alkekonge0% (11)22
Fjellvåk0% (11)22
Båndkorsnebb0% (10)65
Vannrikse0% (10)13
Taksvale0% (9)444
Krikkand0% (9)41
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Steinskvett0% (9)33
Gråfluesnapper0% (9)30
Jerpe0% (9)26
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Tornirisk0% (8)17
Gulerle0% (8)14
Sildemåke0% (7)104
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Toppdykker0% (7)20
Sivhøne0% (7)27
Fjellmarkmus0% (7)23
Hortulan0% (7)10
Rosenfink0% (7)13
Oter0% (6)7
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Møller0% (6)7
Jordugle0% (6)10
Vendehals0% (6)8
Dvergdykker0% (5)9
Gravand0% (5)19
Svartand0% (5)17
Skjærpiplerke0% (5)28
Rype0% (4)36
Horndykker0% (4)10
Fjellerke0% (4)21
Rapphøne0% (4)16
Nordlig storskarv0% (4)17
Svartstrupetrost0% (4)4
Hvithodespurv0% (4)5
Makrellterne0% (3)15
Sivsanger0% (3)3
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)9
Blåstrupe0% (3)4
Fiskeørn0% (3)3
Praktærfugl0% (3)13
1-200 av 259 siste»»