Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3945550 individ og 260 arter fra 26914 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (25317)596905
Blåmeis82% (22323)357369
Skjære73% (19821)203571
Dompap53% (14318)235332
Svarttrost51% (13898)108046
Grønnfink47% (12836)321434
Spettmeis45% (12347)64390
Gråspurv41% (11137)328019
Flaggspett39% (10520)33850
Gulspurv38% (10251)270279
Rødstrupe35% (9593)34833
Pilfink32% (8869)241515
Kråke32% (8656)125700
Granmeis31% (8365)71858
Gråsisik30% (8118)203740
Svartmeis25% (6942)45728
Nøtteskrike22% (6130)36056
Grønnsisik20% (5529)115038
Bokfink17% (4686)59731
Ekorn16% (4504)16665
Bjørkefink14% (3820)66799
Gråtrost11% (3099)29575
Spurvehauk10% (2951)5591
Stillits10% (2840)31421
Løvmeis10% (2758)19218
Sidensvans8% (2207)62615
Kjernebiter8% (2167)13244
Toppmeis7% (2144)8596
Ringdue6% (1821)16843
Trekryper6% (1636)3744
Gjerdesmett5% (1604)4082
Stær5% (1375)28693
Rådyr5% (1363)7302
Katt4% (1340)4723
Kaie4% (1234)25282
Stjertmeis3% (1041)9388
Bydue3% (990)22234
Tyrkerdue3% (899)5548
Gråmåke3% (897)14750
Ravn2% (733)3467
Gråspett2% (713)1669
Munk2% (698)1663
Havørn2% (657)2330
Rødvingetrost1% (470)4241
Grønnspett1% (434)791
Hønsehauk1% (413)620
Fiskemåke1% (403)5874
Fuglekonge1% (361)1445
Brunsisik1% (359)3397
Stokkand1% (340)8324
Rødrev1% (317)538
Jernspurv1% (291)1035
Gråhegre1% (287)2288
Elg1% (287)930
Polarsisik1% (276)1667
Lavskrike0% (258)1001
Fasan0% (254)1314
Nøttekråke0% (247)547
Kattugle0% (212)461
Dvergspett0% (198)408
Hare0% (191)369
Grankorsnebb0% (188)1051
Markmus0% (181)513
Svartbak0% (176)1763
Kornkråke0% (176)2476
Spurveugle0% (171)219
Sangsvane0% (169)2212
Kongeørn0% (159)368
Svartspett0% (159)257
Linerle0% (149)1598
Varsler0% (139)189
Storskarv0% (134)1454
Knoppsvane0% (124)1261
Siland0% (121)1836
Fossekall0% (117)444
Orrfugl0% (117)1007
Husmus0% (115)503
Ærfugl0% (114)6537
Måltrost0% (95)910
Kvinand0% (88)1132
Perleugle0% (84)112
Brunrotte0% (81)142
Småskogmus0% (81)237
Konglebit0% (78)490
Snøspurv0% (77)4230
Hjort0% (76)506
Svarthvit fluesnapper0% (73)519
Røyskatt0% (69)101
Rugde0% (68)111
Haukugle0% (68)106
Ringtrost0% (63)444
Furukorsnebb0% (57)231
Hvitryggspett0% (57)85
Grevling0% (56)99
Musvåk0% (55)93
Laksand0% (55)586
Bergirisk0% (51)331
Lappmeis0% (51)341
Dvergfalk0% (48)58
Mår0% (46)69
Løvsanger0% (42)264
Toppand0% (40)489
Kanadagås0% (38)1184
Toppskarv0% (37)662
Grågås0% (35)1271
Storskogmus0% (34)80
Tretåspett0% (34)39
Lirype0% (33)362
Rødstjert0% (32)52
Duefamilien0% (31)134
Snømus0% (31)48
Låvesvale0% (30)431
Vånd0% (30)112
Måker0% (28)341
Hettemåke0% (28)223
Due0% (27)166
Vandrefalk0% (27)34
Tjeld0% (25)603
Gransanger0% (25)112
Duetrost0% (25)71
Skogdue0% (24)83
Storfugl0% (24)58
Vipe0% (23)282
Storspove0% (23)499
Klatremus0% (21)49
Trane0% (20)1224
Krattspissmus0% (20)39
Svartkråke0% (20)61
Havelle0% (19)229
Mink0% (18)28
Vintererle0% (17)37
Jaktfalk0% (17)19
Sjøorre0% (16)112
Krykkje0% (15)3219
Gjøk0% (15)37
Alke0% (15)223
Fjellrype0% (15)89
Hubro0% (15)17
Sivspurv0% (14)64
Tårnfalk0% (14)16
Enkeltbekkasin0% (13)24
Sanglerke0% (13)27
Piggsvin0% (13)29
Fjæreplytt0% (12)438
Fjellvåk0% (12)24
Hornugle0% (12)18
Brunnakke0% (11)240
Heipiplerke0% (11)46
Hagesanger0% (11)25
Sothøne0% (11)112
Tårnseiler0% (11)70
Alkekonge0% (11)22
Båndkorsnebb0% (10)65
Vannrikse0% (10)13
Taksvale0% (9)740
Krikkand0% (9)41
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Tornirisk0% (9)20
Steinskvett0% (9)33
Gråfluesnapper0% (9)30
Jerpe0% (9)26
Strandsnipe0% (8)118
Buskskvett0% (8)13
Gulerle0% (8)14
Sildemåke0% (7)104
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Toppdykker0% (7)20
Sivhøne0% (7)27
Fjellmarkmus0% (7)23
Hortulan0% (7)10
Rosenfink0% (7)13
Møller0% (7)8
Oter0% (6)7
Rødstilk0% (6)17
Hvitkinngås0% (6)17
Lomvi0% (6)118
Jordugle0% (6)10
Vendehals0% (6)8
Dvergdykker0% (5)9
Gravand0% (5)19
Svartand0% (5)17
Skjærpiplerke0% (5)28
Sivsanger0% (4)7
Rype0% (4)36
Horndykker0% (4)10
Fjellerke0% (4)21
Rapphøne0% (4)16
Nordlig storskarv0% (4)17
Svartstrupetrost0% (4)4
Hvithodespurv0% (4)5
Makrellterne0% (3)15
Trepiplerke0% (3)8
Bergand0% (3)63
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)9
Blåstrupe0% (3)5
Fiskeørn0% (3)3
Praktærfugl0% (3)13
1-200 av 260 siste»»