Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 7 012 793 individ og 279 arter fra 46 054 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (43 106)1 010 651Kart
Blåmeis82% (38 079)643 245Kart
Skjære74% (34 375)378 026Kart
Svarttrost51% (23 837)205 241Kart
Dompap51% (23 740)430 137Kart
Grønnfink47% (21 850)540 735Kart
Spettmeis47% (21 773)119 788Kart
Gråspurv43% (19 929)610 131Kart
Flaggspett39% (17 999)62 784Kart
Rødstrupe37% (17 376)66 965Kart
Pilfink35% (16 357)471 398Kart
Gulspurv34% (16 009)425 345Kart
Kråke30% (14 215)213 872Kart
Granmeis29% (13 773)121 697Kart
Svartmeis23% (10 947)74 875Kart
Gråsisik23% (10 693)281 373Kart
Ekorn21% (10 065)44 735Kart
Bjørkefink21% (9 867)221 205Kart
Nøtteskrike21% (9 838)60 946Kart
Grønnsisik21% (9 777)221 966Kart
Bokfink16% (7 764)89 693Kart
Stillits12% (5 806)73 684Kart
Spurvehauk11% (5 118)10 329Kart
Gråtrost9% (4 308)38 124Kart
Løvmeis7% (3 669)24 436Kart
Kjernebiter7% (3 597)21 225Kart
Rådyr7% (3 463)19 980Kart
Ringdue7% (3 254)31 485Kart
Toppmeis6% (3 065)12 044Kart
Sidensvans6% (3 043)87 718Kart
Gjerdesmett6% (2 971)7 886Kart
Stær5% (2 612)53 104Kart
Katt5% (2 578)10 192Kart
Trekryper5% (2 466)5 843Kart
Kaie4% (2 252)56 924Kart
Bydue4% (1 880)40 871Kart
Stjertmeis3% (1 786)16 341Kart
Gråmåke3% (1 719)30 263Kart
Tyrkerdue3% (1 622)10 844Kart
Ravn2% (1 363)6 994Kart
Havørn2% (1 265)4 884Kart
Munk2% (1 215)2 845Kart
Gråspett2% (1 201)2 648Kart
Grønnspett1% (874)1 605Kart
Hønsehauk1% (834)1 317Kart
Rødvingetrost1% (727)5 396Kart
Fiskemåke1% (725)9 936Kart
Rødrev1% (710)1 313Kart
Stokkand1% (625)18 299Kart
Elg1% (618)2 154Kart
Fuglekonge1% (598)2 219Kart
Hare1% (571)1 407Kart
Gråhegre1% (554)4 216Kart
Brunsisik1% (494)4 584Kart
Kattugle0% (442)979Kart
Lavskrike0% (428)1 777Kart
Fasan0% (423)2 146Kart
Nøttekråke0% (423)1 078Kart
Jernspurv0% (413)1 556Kart
Polarsisik0% (411)2 584Kart
Markmus0% (409)1 283Kart
Spurveugle0% (356)459Kart
Dvergspett0% (348)632Kart
Kornkråke0% (341)4 716Kart
Kongeørn0% (331)794Kart
Svartbak0% (301)2 677Kart
Grankorsnebb0% (293)1 770Kart
Sangsvane0% (293)3 761Kart
Svartspett0% (267)438Kart
Storskarv0% (260)2 806Kart
Husmus0% (258)1 085Kart
Brunrotte0% (251)446Kart
Konglebit0% (241)1 595Kart
Knoppsvane0% (237)2 168Kart
Varsler0% (237)323Kart
Røyskatt0% (236)367Kart
Fossekall0% (215)684Kart
Siland0% (212)3 045Kart
Linerle0% (209)2 019Kart
Ærfugl0% (208)12 072Kart
Hjort0% (205)1 367Kart
Orrfugl0% (203)1 758Kart
Rugde0% (188)337Kart
Småskogmus0% (176)473Kart
Kvinand0% (165)1 946Kart
Måltrost0% (162)1 331Kart
Perleugle0% (141)199Kart
Grevling0% (125)234Kart
Snøspurv0% (123)5 215Kart
Musvåk0% (122)214Kart
Mår0% (120)187Kart
Oter0% (117)199Kart
Haukugle0% (113)178Kart
Furukorsnebb0% (101)476Kart
Svarthvit fluesnapper0% (100)679Kart
Laksand0% (100)1 102Kart
Snømus0% (92)128Kart
Ringtrost0% (91)489Kart
Hvitryggspett0% (91)135Kart
Bergirisk0% (88)817Kart
Vånd0% (85)274Kart
Lappmeis0% (82)574Kart
Lirype0% (77)768Kart
Toppand0% (72)817Kart
Grågås0% (71)2 505Kart
Toppskarv0% (66)998Kart
Storskogmus0% (66)182Kart
Dvergfalk0% (66)77Kart
Tretåspett0% (58)66Kart
Skogdue0% (57)202Kart
Klatremus0% (57)119Kart
Vandrefalk0% (55)76Kart
Løvsanger0% (52)362Kart
Due0% (51)248Kart
Tårnfalk0% (51)85Kart
Kanadagås0% (49)2 355Kart
Krattspissmus0% (48)110Kart
Duetrost0% (47)143Kart
Storspove0% (46)673Kart
Duefamilien0% (46)190Kart
Låvesvale0% (42)635Kart
Hettemåke0% (41)334Kart
Storfugl0% (41)85Kart
Gransanger0% (39)174Kart
Enkeltbekkasin0% (37)69Kart
Mink0% (36)56Kart
Rødstjert0% (36)67Kart
Tjeld0% (34)685Kart
Fjellrype0% (31)213Kart
Vipe0% (29)316Kart
Trane0% (29)1 498Kart
Piggsvin0% (29)73Kart
Måker0% (28)346Kart
Havelle0% (27)295Kart
Vintererle0% (27)55Kart
Krykkje0% (26)3 384Kart
Båndkorsnebb0% (26)152Kart
Hubro0% (26)29Kart
Fjæreplytt0% (25)904Kart
Sjøorre0% (24)195Kart
Alke0% (24)300Kart
Teist0% (23)89Kart
Jaktfalk0% (23)32Kart
Fjellvåk0% (23)43Kart
Svartkråke0% (22)89Kart
Sivspurv0% (21)156Kart
Gjøk0% (21)52Kart
Brunnakke0% (19)304Kart
Vannrikse0% (19)24Kart
Hornugle0% (19)26Kart
Krikkand0% (18)140Kart
Heipiplerke0% (18)79Kart
Skjærpiplerke0% (18)59Kart
Tornirisk0% (17)34Kart
Mellomskarv0% (17)88Kart
Sanglerke0% (15)29Kart
Sothøne0% (15)132Kart
Svartand0% (15)152Kart
Alkekonge0% (15)29Kart
Steinskvett0% (14)42Kart
Taksvale0% (13)775Kart
Hagesanger0% (13)30Kart
Tårnseiler0% (13)93Kart
Toppdykker0% (13)37Kart
Fjellmarkmus0% (13)43Kart
Gulerle0% (13)20Kart
Buskskvett0% (12)28Kart
Sandsvale0% (12)1 004Kart
Lomvi0% (12)140Kart
Jerpe0% (12)35Kart
Gråfluesnapper0% (11)34Kart
Rosenfink0% (10)19Kart
Strandsnipe0% (9)124Kart
Sildemåke0% (9)175Kart
Svane0% (9)48Kart
Sivhøne0% (9)35Kart
Jordugle0% (9)13Kart
Nordlig storskarv0% (9)34Kart
Rødstilk0% (8)31Kart
Horndykker0% (8)27Kart
Rødmus0% (8)53Kart
Hvithodespurv0% (8)10Kart
And0% (7)77Kart
Storlom0% (7)11Kart
Blåstrupe0% (7)11Kart
Fiskeørn0% (7)12Kart
Hvitkinngås0% (7)20Kart
Gravand0% (7)27Kart
Hortulan0% (7)13Kart
Møller0% (7)8Kart
Rapphøne0% (7)30Kart
Makrellterne0% (6)27Kart
Lappugle0% (6)6Kart
Hærfugl0% (6)6Kart
Vendehals0% (6)8Kart
Dvergdykker0% (5)16Kart
Bergand0% (5)85Kart
Islom0% (5)13Kart
Steinvender0% (5)35Kart
Isfugl0% (5)5Kart
1 - 200 av 279 siste»»