Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5 679 592 individ og 274 arter fra 38 763 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (36 310)837 743Kart
Blåmeis82% (32 035)526 469Kart
Skjære74% (28 751)304 846Kart
Svarttrost52% (20 216)168 042Kart
Dompap50% (19 583)339 593Kart
Spettmeis47% (18 222)96 217Kart
Grønnfink45% (17 808)441 183Kart
Gråspurv42% (16 527)489 948Kart
Rødstrupe38% (14 936)55 515Kart
Flaggspett37% (14 704)49 560Kart
Gulspurv35% (13 766)367 744Kart
Pilfink34% (13 483)377 197Kart
Kråke31% (12 044)175 248Kart
Granmeis29% (11 445)99 120Kart
Gråsisik25% (9 878)263 155Kart
Svartmeis24% (9 385)62 968Kart
Nøtteskrike21% (8 326)49 948Kart
Grønnsisik19% (7 735)175 614Kart
Ekorn19% (7 733)31 929Kart
Bokfink16% (6 362)78 409Kart
Bjørkefink13% (5 249)100 296Kart
Stillits11% (4 450)54 377Kart
Spurvehauk10% (4 184)8 150Kart
Gråtrost9% (3 852)34 216Kart
Løvmeis8% (3 360)22 019Kart
Kjernebiter7% (2 931)17 156Kart
Ringdue7% (2 729)26 612Kart
Sidensvans6% (2 704)78 389Kart
Toppmeis6% (2 697)10 746Kart
Gjerdesmett6% (2 580)6 565Kart
Rådyr6% (2 561)14 019Kart
Stær5% (2 193)44 739Kart
Trekryper5% (2 074)4 857Kart
Katt5% (2 012)7 664Kart
Kaie4% (1 888)42 511Kart
Bydue3% (1 548)33 815Kart
Stjertmeis3% (1 436)12 954Kart
Gråmåke3% (1 403)22 348Kart
Tyrkerdue3% (1 335)8 494Kart
Ravn2% (1 112)5 545Kart
Munk2% (1 033)2 419Kart
Havørn2% (1 012)3 747Kart
Gråspett2% (974)2 181Kart
Grønnspett1% (683)1 224Kart
Hønsehauk1% (654)1 040Kart
Rødvingetrost1% (634)4 927Kart
Fiskemåke1% (594)8 986Kart
Rødrev1% (545)989Kart
Fuglekonge1% (519)1 948Kart
Stokkand1% (502)13 443Kart
Elg1% (446)1 495Kart
Brunsisik1% (446)4 205Kart
Gråhegre1% (445)3 307Kart
Hare1% (392)882Kart
Jernspurv0% (386)1 446Kart
Polarsisik0% (382)2 442Kart
Lavskrike0% (360)1 420Kart
Fasan0% (356)1 840Kart
Kattugle0% (350)772Kart
Nøttekråke0% (350)842Kart
Markmus0% (320)929Kart
Spurveugle0% (289)372Kart
Dvergspett0% (283)527Kart
Kornkråke0% (281)3 756Kart
Kongeørn0% (259)616Kart
Grankorsnebb0% (258)1 492Kart
Sangsvane0% (246)3 127Kart
Svartbak0% (239)2 317Kart
Svartspett0% (237)380Kart
Storskarv0% (213)2 173Kart
Varsler0% (205)280Kart
Husmus0% (199)863Kart
Linerle0% (195)1 927Kart
Knoppsvane0% (193)1 863Kart
Konglebit0% (192)1 243Kart
Brunrotte0% (184)307Kart
Fossekall0% (182)605Kart
Siland0% (182)2 460Kart
Ærfugl0% (176)10 380Kart
Rugde0% (173)297Kart
Røyskatt0% (170)248Kart
Orrfugl0% (170)1 437Kart
Hjort0% (149)921Kart
Måltrost0% (147)1 226Kart
Kvinand0% (137)1 635Kart
Småskogmus0% (137)365Kart
Perleugle0% (116)161Kart
Musvåk0% (101)171Kart
Snøspurv0% (101)4 984Kart
Haukugle0% (97)156Kart
Grevling0% (96)179Kart
Svarthvit fluesnapper0% (92)640Kart
Mår0% (91)140Kart
Ringtrost0% (84)476Kart
Hvitryggspett0% (81)119Kart
Laksand0% (79)851Kart
Furukorsnebb0% (75)312Kart
Oter0% (71)120Kart
Lappmeis0% (66)451Kart
Bergirisk0% (65)641Kart
Vånd0% (63)228Kart
Snømus0% (61)89Kart
Grågås0% (60)2 120Kart
Lirype0% (59)655Kart
Toppand0% (58)691Kart
Dvergfalk0% (57)67Kart
Toppskarv0% (55)798Kart
Storskogmus0% (53)179Kart
Tretåspett0% (50)58Kart
Løvsanger0% (48)356Kart
Skogdue0% (46)158Kart
Kanadagås0% (46)1 920Kart
Klatremus0% (45)95Kart
Duetrost0% (44)132Kart
Storspove0% (40)624Kart
Låvesvale0% (39)581Kart
Tårnfalk0% (38)65Kart
Vandrefalk0% (38)51Kart
Hettemåke0% (37)303Kart
Gransanger0% (36)165Kart
Rødstjert0% (35)65Kart
Krattspissmus0% (34)73Kart
Enkeltbekkasin0% (33)63Kart
Storfugl0% (33)73Kart
Duefamilien0% (31)134Kart
Tjeld0% (29)640Kart
Måker0% (27)331Kart
Due0% (27)166Kart
Mink0% (27)43Kart
Trane0% (27)1 484Kart
Vipe0% (26)301Kart
Vintererle0% (26)51Kart
Fjellrype0% (25)140Kart
Havelle0% (24)282Kart
Sjøorre0% (21)163Kart
Alke0% (21)289Kart
Jaktfalk0% (21)30Kart
Båndkorsnebb0% (20)126Kart
Sivspurv0% (20)146Kart
Hubro0% (20)23Kart
Svartkråke0% (20)60Kart
Krykkje0% (19)3 261Kart
Brunnakke0% (19)303Kart
Gjøk0% (19)50Kart
Fjæreplytt0% (19)833Kart
Piggsvin0% (19)42Kart
Fjellvåk0% (19)37Kart
Heipiplerke0% (18)77Kart
Teist0% (18)61Kart
Hornugle0% (18)25Kart
Vannrikse0% (17)21Kart
Sanglerke0% (15)29Kart
Krikkand0% (14)115Kart
Tornirisk0% (14)29Kart
Taksvale0% (13)775Kart
Hagesanger0% (13)30Kart
Tårnseiler0% (13)93Kart
Alkekonge0% (13)25Kart
Skjærpiplerke0% (13)48Kart
Fjellmarkmus0% (13)42Kart
Steinskvett0% (13)40Kart
Mellomskarv0% (13)80Kart
Sothøne0% (12)123Kart
Sandsvale0% (12)1 004Kart
Svartand0% (12)146Kart
Gulerle0% (12)19Kart
Buskskvett0% (10)21Kart
Toppdykker0% (10)26Kart
Lomvi0% (10)135Kart
Rosenfink0% (10)19Kart
Gråfluesnapper0% (10)31Kart
Jerpe0% (10)27Kart
Strandsnipe0% (9)124Kart
Svane0% (9)48Kart
Jordugle0% (9)15Kart
Rødstilk0% (7)25Kart
Sildemåke0% (7)123Kart
And0% (7)77Kart
Storlom0% (7)11Kart
Sivhøne0% (7)32Kart
Fiskeørn0% (7)12Kart
Horndykker0% (7)25Kart
Hvitkinngås0% (7)20Kart
Hortulan0% (7)13Kart
Møller0% (7)8Kart
Rapphøne0% (6)24Kart
Hærfugl0% (6)6Kart
Vendehals0% (6)8Kart
Nordlig storskarv0% (6)20Kart
Hvithodespurv0% (6)8Kart
Dvergdykker0% (5)12Kart
Makrellterne0% (5)24Kart
Bergand0% (5)85Kart
Blåstrupe0% (5)7Kart
Gravand0% (5)19Kart
Lappugle0% (5)5Kart
Sivsanger0% (4)13Kart
Trepiplerke0% (4)15Kart
Rype0% (4)36Kart
Smålom0% (4)20Kart
1 - 200 av 274 siste»»