Fugler ved foringsplassen

Resultater fra vintersesongen 2008—2009

Det er til nå registrert totalt 119166 individ og 117 arter fra 1342 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (1236)17666
Blåmeis79% (1072)10331
Skjære70% (943)5136
Grønnfink51% (694)12927
Svarttrost42% (565)2832
Gulspurv36% (493)8267
Kråke36% (484)3539
Gråspurv35% (479)11643
Gråsisik34% (461)10857
Rødstrupe33% (450)1191
Spettmeis33% (447)1533
Granmeis33% (446)2493
Dompap33% (443)4042
Svartmeis25% (346)1629
Flaggspett25% (342)748
Pilfink25% (337)5160
Grønnsisik14% (200)2907
Nøtteskrike14% (197)766
Bokfink11% (160)2442
Løvmeis11% (160)643
Gråtrost9% (131)1509
Sidensvans9% (130)4120
Gjerdesmett8% (120)226
Toppmeis8% (111)425
Bjørkefink7% (107)1234
Spurvehauk7% (98)132
Trekryper5% (68)130
Stillits4% (63)526
Kjernebiter4% (59)210
Stjertmeis4% (54)338
Ringdue4% (54)417
Bydue3% (44)411
Stær3% (41)303
Tyrkerdue3% (41)149
Gråmåke2% (29)179
Ravn2% (28)65
Munk2% (27)176
Kaie1% (26)235
Rødvingetrost1% (23)69
Gråspett1% (22)35
Jernspurv1% (18)116
Havørn1% (18)34
Fiskemåke1% (16)105
Brunsisik1% (16)46
Fuglekonge1% (15)188
Gråhegre1% (14)104
Polarsisik0% (13)35
Linerle0% (9)28
Hønsehauk0% (9)9
Dvergspett0% (8)44
Kornkråke0% (7)48
Grankorsnebb0% (7)41
Grønnspett0% (7)15
Stokkand0% (6)29
Måker0% (6)88
Kattugle0% (6)15
Fasan0% (6)14
Varsler0% (6)6
Spurveugle0% (6)9
Lavskrike0% (5)12
Nøttekråke0% (5)20
Svartbak0% (4)10
Svarthvit fluesnapper0% (4)9
Løvsanger0% (4)10
Ringtrost0% (4)6
Kongeørn0% (3)18
Furukorsnebb0% (3)7
Kvinand0% (3)19
Snøspurv0% (3)42
Orrfugl0% (3)14
Storskarv0% (3)8
Ærfugl0% (3)130
Hettemåke0% (2)16
Sivspurv0% (2)2
Gjøk0% (2)4
Måltrost0% (2)4
Due0% (2)27
Fossekall0% (2)2
And0% (2)21
Siland0% (2)11
Rype0% (2)7
Sangsvane0% (2)7
Vintererle0% (2)3
Bergirisk0% (2)3
Gulerle0% (2)3
Storfugl0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Låvesvale0% (1)1
Taksvale0% (1)8
Toppand0% (1)10
Krykkje0% (1)4
Tjeld0% (1)2
Musvåk0% (1)1
Heipiplerke0% (1)2
Gransanger0% (1)1
Hagesanger0% (1)2
Rugde0% (1)1
Sildemåke0% (1)4
Laksand0% (1)2
Svartspett0% (1)1
Havsule0% (1)1
Toppskarv0% (1)40
Sædgås0% (1)3
Stjertand0% (1)1
Svartand0% (1)1
Trane0% (1)15
Alke0% (1)12
Teist0% (1)4
Lappmeis0% (1)4
Vandrefalk0% (1)1
Jaktfalk0% (1)1
Rosenfink0% (1)1
Møller0% (1)1
Rødstjert0% (1)2
Lirype0% (1)3
Fjellrype0% (1)2
Tretåspett0% (1)1