Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Agder»Vennesla»Sagjordet»


Deltaker:Leif Christian TorsøeDeltakerside
Område:Sagjordet (Vennesla, Agder)Områdeside
Dato:02.06.2013Andre datoer
Utført av:Leif Christian Torsøe

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode02.06.2013 — 08.06.2013
Temperatur10ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)4 
Bokfink (Fringilla coelebs)4 
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)1 
Bøksanger (Phylloscopus sibilatrix)1 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)2 
Fiskemåke (Larus canus)4 
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)1 
Grønnfink (Carduelis chloris)6 
Grønnsisik (Carduelis spinus)6 
Grønnspett (Picus viridis)1 
Gråfluesnapper (Muscicapa striata)2 
Gråspurv (Passer domesticus)30 
Gråtrost (Turdus pilaris)6 
Gulspurv (Emberiza citrinella)2 
Jernspurv (Prunella modularis)1 
Kanadagås (Branta canadensis)4 
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)2 
Kjøttmeis (Parus major)4 
Kråke (Corvus cornix)2 
Linerle (Motacilla alba)2 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)2 
Låvesvale (Hirundo rustica)4 
Munk (Sylvia atricapilla)2 
Måltrost (Turdus philomelos)2 
Pilfink (Passer montanus)8 
Ravn (Corvus corax)1 
Ringdue (Columba palumbus)6 
Rosenfink (Carpodacus erythrinus)1 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)2 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)2 
Siland (Mergus serrator)3 
Sildemåke (Larus fuscus)2 
Skjære (Pica pica)2 
Spettmeis (Sitta europaea)2 
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)1 
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)2 
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)2 
Svarttrost (Turdus merula)4 
Vendehals (Jynx torquilla)1 
Vintererle (Motacilla cinerea)2 

Det er fôret med

solsikkefrø, brødmat/kakerester, villfuglblanding