Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vestfold og Telemark»Skien»Børsesjø»11.06.2012 (Jøran Røsaker)


Deltaker:Jøran RøsakerDeltakerside
Område:Børsesjø (Skien, Vestfold og Telemark)Områdeside
Dato:11.06.2012»Andre datoer
Utført av:Jøran Røsaker

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode11.06.2012
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Gråhegre (Ardea cinerea)3 
Gråtrost (Turdus pilaris)5 
Kanadagås (Branta canadensis)3 
Knoppsvane (Cygnus olor)8 
Makrellterne (Sterna hirundo)2 
Musvåk (Buteo buteo)2 
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)4 
Sanglerke (Alauda arvensis)1 
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)7 
Sothøne (Fulica atra)4 
Stokkand (Anas platyrhynchos)3 
Toppdykker (Podiceps cristatus)2 
Tårnseiler (Apus apus)2 
Vannrikse (Rallus aquaticus)1 
Vipe (Vanellus vanellus)3