Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vestfold og Telemark»Skien»Børsesjø»11.06.2012 (Jøran Røsaker)


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:11.06.2012»Andre datoer
Deltaker:Jøran RøsakerDeltakerside
Område:Børsesjø (Skien, Vestfold og Telemark)Områdeside
Utført av:Jøran Røsaker

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode11.06.2012
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Gråhegre (Ardea cinerea)3 
Gråtrost (Turdus pilaris)5 
Kanadagås (Branta canadensis)3 
Knoppsvane (Cygnus olor)8 
Makrellterne (Sterna hirundo)2 
Musvåk (Buteo buteo)2 
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)4 
Sanglerke (Alauda arvensis)1 
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)7 
Sothøne (Fulica atra)4 
Stokkand (Anas platyrhynchos)3 
Toppdykker (Podiceps cristatus)2 
Tårnseiler (Apus apus)2 
Vannrikse (Rallus aquaticus)1 
Vipe (Vanellus vanellus)3