Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Nordland»Leirfjord»Ytre Bardal (Yttergården)»30.01.2016 (Kent Lennart Vassdal)


Deltaker:Kent Lennart VassdalDeltakerside
Område:Ytre Bardal (Yttergården) (Leirfjord, Nordland)Områdeside
Dato:23.04.2012Andre datoer
Utført av:Kent Lennart Vassdal

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode23.04.2012 — 29.04.2012
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)50 
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)25 
Bokfink (Fringilla coelebs)50 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)21 
Grønnfink (Carduelis chloris)30 
Grønnsisik (Carduelis spinus)8 
Gråmåke (Larus argentatus)100 
Gråsisik (Carduelis flammea)14 
Gråspett (Picus canus)1 
Gråspurv (Passer domesticus)21 
Gråtrost (Turdus pilaris)700 
Gulspurv (Emberiza citrinella)40 
Havørn (Haliaeetus albicilla)3 
Kjøttmeis (Parus major)25 
Kråke (Corvus cornix)70 
Linerle (Motacilla alba)3 
Måltrost (Turdus philomelos)150 
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)2 
Ringdue (Columba palumbus)7 
Ringtrost (Turdus torquatus)150 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)2 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)300 
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)3 
Skjære (Pica pica)30 
Snøspurv (Plectrophenax nivalis)20 
Spurvehauk (Accipiter nisus)2 
Storspove (Numenius arquata)14 
Stær (Sturnus vulgaris)50 
Svarttrost (Turdus merula)70 
Tjeld (Haematopus ostralegus)42 
Vipe (Vanellus vanellus)12 

Det er fôret med

brødmat/kakerester, solsikkefrø