Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Møre og Romsdal»Aure»Golma»


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:30.01.2011Andre datoer
Deltaker:Geir TvervågDeltakerside
Område:Golma (Aure, Møre og Romsdal)Områdeside
Utført av:Geir Tvervåg

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode30.01.2011
Temperatur5ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Bokfink (Fringilla coelebs)1 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)3 
Granmeis (Poecile montanus)1 
Grønnfink (Carduelis chloris)38 
Grønnsisik (Carduelis spinus)2 
Gråhegre (Ardea cinerea)1 
Gråsisik (Carduelis flammea)1 
Gråspurv (Passer domesticus)8 
Kjøttmeis (Parus major)9 
Måker (Laridae sp.)6 
Skjære (Pica pica)2 
Svarttrost (Turdus merula)2 

Det er fôret med

solsikkefrø, meiseboller

Kommentarer til observasjonene

Etter to år med drastisk nedgang i antallgrønnfink er bestanden i år igjen nesten normal.Av nye arter registrert i vinter er nøtteskrike.Gjerdesmett,rødstrupe,bjørkefink,tyrkerdue,spettmeis,flaggspett og spurvehauk er arter som er registrert i løpet av vinteren.