Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Viken»Ål»Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim»


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:07.05.2023Andre datoer
Deltaker:Sonja JorfaldDeltakerside
Område:Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)Områdeside
Utført av:Sonja Jorfald

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode07.05.2023 — 13.05.2023
Temperatur9ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)64 av dem var kyllinger
Bokfink (Fringilla coelebs)95 kyllinger
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)85 kyllinger
Ekorn (Sciurus vulgaris)53 av dem unger
Flaggspett (Dendrocopos major)52 kyllinger
Granmeis (Poecile montanus)1 
Grevling (Meles meles)31 unge
Grønnfink (Carduelis chloris)73 kyllinger
Grønnsisik (Carduelis spinus)104 kyllinger
Grønnspett (Picus viridis)1 
Gulspurv (Emberiza citrinella)53 kyllinger
Hønsehauk (Accipiter gentilis)1 
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)42 kyllinger
Kjøttmeis (Parus major)52 kyllinger
Linerle (Motacilla alba)31 kylling
Måltrost (Turdus philomelos)1 
Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)1 
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)3 
Pilfink (Passer montanus)139 kyllinger
Ringdue (Columba palumbus)17 
Ringtrost (Turdus torquatus)2 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)3 
Rådyr (Capreolus capreolus)3 
Skjære (Pica pica)5 
Spettmeis (Sitta europaea)42 kyllinger
Spurvehauk (Accipiter nisus)1 
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)1 
Svartmeis (Periparus ater)2 
Svarttrost (Turdus merula)3 
Tårnfalk (Falco tinnunculus)32 kyllinger

Det er fôret med

jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, villfuglblanding

Kommentarer til observasjonene

Dem jeg har talt som kyllinger er unger klekket nå på vår/forsommer. Tellingen startet 7. mai og ble avsluttet i dag.