Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Rogaland»Vindafjord»Jonsbu i Øvre Vats»


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:29.01.2023Andre datoer
Deltaker:Jon Olav VeldeDeltakerside
Område:Jonsbu i Øvre Vats (Vindafjord, Rogaland)Områdeside
Utført av:Jon Olav Velde

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode29.01.2023
Temperatur7ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)5 
Fossekall (Cinclus cinclus)1I elva like nedanfor huset vårt.
Grønnfink (Carduelis chloris)10 
Gråhegre (Ardea cinerea)1I elva nedanfor huset vårt.
Gråspurv (Passer domesticus)9 
Kanadagås (Branta canadensis)125På bakken og beiter grønt gras på ei eng på andre sida av elva nedanfor huset vårt.
Kjøttmeis (Parus major)7 
Kråke (Corvus cornix)2 
Laksand (Mergus merganser)4i elva nedanfor huset vårt.
Løvmeis (Poecile palustris)4 
Pilfink (Passer montanus)5 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1 
Sangsvane (Cygnus cygnus)25På bakken og beiter på grønt gras på eng som ligg over elva nedanfor huset. Dei er også i elva og beiter ofte.
Skjære (Pica pica)4 
Spettmeis (Sitta europaea)2 
Spurvehauk (Accipiter nisus)1Er ofte å sjå nær fuglebrettet. Skremmer vekk fuglane som flyg full fart inn i hagebuskane våre.
Stokkand (Anas platyrhynchos)3Er dagleg i elva nedanfor huset og i Landavatnet.
Svarttrost (Turdus merula)3 
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)1Vanleg skarv i elva - er ofte å sjå. Skarven er også obsertvert i Landavatnet.

Det er fôret med

frukt eller bær, meiseboller, solsikkefrø

Kommentarer til observasjonene

Det var svært mykje fugl november og minkande utover desember og lite fugl nå i januar. Den siste veka har det blitt observert mange fuglar på fuglebrettett. Det er gledeleg.
Når det gjeld canadagjess og sangsvaner, opptrer dei i flokkar og beiter på markene. Særleg canadagjess kjem i store flokkar på over 100 stk. Flotte fuglar, men når dei beiter, riv dei ofte grasrøtene opp og skadar enga til bonden.
Gulspurv er sakneleg på fuglebrettett. Han var ein heilt vanleg fugl før. Ikkje observert her på fleire år.
I dag var det ein sur og regnfull dag og flaum i elva.