Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Agder»Arendal»Skarpnestangen»29.01.2022 (Mirell Høyer-Berntsen)


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:29.01.2022»Andre datoer
Deltaker:Mirell Høyer-BerntsenDeltakerside
Område:Skarpnestangen (Arendal, Agder)Områdeside
Utført av:Mirell Høyer-Berntsen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode29.01.2022
Temperatur4ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)4 
Fiskemåke (Larus canus)15Er en stor flokk måker på kanskje 200 individer, gråbak, svartbak og fiskemåker
Grågås (Anser anser)8 
Gråhegre (Ardea cinerea)2 
Gråspurv (Passer domesticus)20 
Gråtrost (Turdus pilaris)4 
Gulspurv (Emberiza citrinella)16 
Hønsehauk (Accipiter gentilis)1 
Kaie (Corvus monedula)8 
Kjøttmeis (Parus major)6 
Knoppsvane (Cygnus olor)1414-20 stk
Kråke (Corvus cornix)8 
Kvinand (Bucephala clangula)6 
Laksand (Mergus merganser)1 
Pilfink (Passer montanus)12 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)2 
Sangsvane (Cygnus cygnus)5 
Skjære (Pica pica)8 
Stokkand (Anas platyrhynchos)110 
Stær (Sturnus vulgaris)2 
Svarttrost (Turdus merula)2 

Det er fôret med

villfuglblanding

Kommentarer til observasjonene

Dette er en morgen observasjon, kommer gjerne flere innom utover dagen.
I tillegg 4 moskusender og tre skarv.