Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Rogaland»Stavanger»Gauselkneiken 45»30.01.2021 (Finn Våge)


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:30.01.2021»Andre datoer
Deltaker:Finn VågeDeltakerside
Område:Gauselkneiken 45 (Stavanger, Rogaland)Områdeside
Utført av:Finn Våge

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode30.01.2021
Temperatur1ºC
Snødekke på bakkendelvis snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)1 
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)1 
Gråhegre (Ardea cinerea)5 
Kråke (Corvus cornix)2 
Kvinand (Bucephala clangula)4 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1 
Siland (Mergus serrator)5 
Sjøorre (Melanitta fusca)4 
Stokkand (Anas platyrhynchos)5 
Storspove (Numenius arquata)1 
Svartbak (Larus marinus)2 
Toppdykker (Podiceps cristatus)1 
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)3 
Ærfugl (Somateria mollissima)4 

Det er fôret med

kokosnøtt

Kommentarer til observasjonene

Alle sjøfuglene er ikke i hagen, men ca 200 m fra huset ved Gauselholmen eller svømmende i Gauselvågen i løpet av en time.
Ander dager i januar 2021 har jeg sett jaktfalk, havørn to tre ganger hver.