Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vestland»Kvam»Kvamskogen»27.01.2020 (Per louis Rasmussen)


Deltaker:Per louis RasmussenDeltakerside
Område:Kvamskogen (Kvam, Vestland)Områdeside
Dato:27.01.2020Andre datoer
Utført av:Per louis Rasmussen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode27.01.2020 — 02.02.2020
Temperatur-1ºC
Snødekke på bakkendelvis snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)6 
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)8 
Bokfink (Fringilla coelebs)8 
Brunrotte (Rattus norvegicus)4 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)12 
Ekorn (Sciurus vulgaris)2 
Flaggspett (Dendrocopos major)1 
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)2 
Granmeis (Poecile montanus)8 
Grønnfink (Carduelis chloris)6 
Grønnsisik (Carduelis spinus)2 
Gråsisik (Carduelis flammea)18 
Gråspett (Picus canus)1 
Gråtrost (Turdus pilaris)2 
Hare (Lepus timidus)3 
Kjøttmeis (Parus major)13 
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)1 
Orrfugl (Tetrao tetrix)2 
Rødrev (Vulpes vulpes)1 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)2 
Røyskatt (Mustela erminea)2 
Skjære (Pica pica)4 
Snømus (Mustela nivalis)2 
Spettmeis (Sitta europaea)4 
Spurveugle (Glaucidium passerinum)2 
Stjertmeis (Aegithalos caudatus)2 
Svartmeis (Periparus ater)8 
Svarttrost (Turdus merula)6 
Trekryper (Certhia familiaris)2 

Det er fôret med

frukt eller bær, kokosnøtt, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø, spekk