Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»Kvænangen»Burfjord fjære»


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:24.07.2019Andre datoer
Deltaker:Kristoffer KiærbechDeltakerside
Område:Burfjord fjære (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)Områdeside
Utført av:Kristoffer Kiærbech

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode24.07.2019
Temperatur15ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Bergand (Aythya marila)20 
Brunnakke (Anas penelope)5 
Fiskemåke (Larus canus)20 
Fiskeørn (Pandion haliaetus)1 
Fjæreplytt (Calidris maritima)2 
Fossekall (Cinclus cinclus)2 
Grågås (Anser anser)8 
Gråhegre (Ardea cinerea)6 
Gråmåke (Larus argentatus)8 
Gråtrost (Turdus pilaris)5 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)4 
Krykkje (Rissa tridactyla)4 
Kråke (Corvus cornix)5 
Laksand (Mergus merganser)8 
Makrellterne (Sterna hirundo)8 
Ravn (Corvus corax)4 
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)10 
Rødstilk (Tringa totanus)8 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)4 
Sandlo (Charadrius hiaticula)20 
Sangsvane (Cygnus cygnus)2 
Skjære (Pica pica)2 
Stokkand (Anas platyrhynchos)14 
Storspove (Numenius arquata)5 
Svartbak (Larus marinus)6 

Det er fôret med

annen mat