Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Troms»Kvænangen»Burfjord fjære»24.07.2019 (Kristoffer Kiærbech)


Deltaker:Kristoffer KiærbechDeltakerside
Område:Burfjord fjære (Kvænangen, Troms)Områdeside
Dato:24.07.2019»Andre datoer
Utført av:Kristoffer Kiærbech

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode24.07.2019
Temperatur15ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Bergand (Aythya marila)20 
Brunnakke (Anas penelope)5 
Fiskemåke (Larus canus)20 
Fiskeørn (Pandion haliaetus)1 
Fjæreplytt (Calidris maritima)2 
Fossekall (Cinclus cinclus)2 
Grågås (Anser anser)8 
Gråhegre (Ardea cinerea)6 
Gråmåke (Larus argentatus)8 
Gråtrost (Turdus pilaris)5 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)4 
Krykkje (Rissa tridactyla)4 
Kråke (Corvus cornix)5 
Laksand (Mergus merganser)8 
Makrellterne (Sterna hirundo)8 
Ravn (Corvus corax)4 
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)10 
Rødstilk (Tringa totanus)8 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)4 
Sandlo (Charadrius hiaticula)20 
Sangsvane (Cygnus cygnus)2 
Skjære (Pica pica)2 
Stokkand (Anas platyrhynchos)14 
Storspove (Numenius arquata)5 
Svartbak (Larus marinus)6 

Det er fôret med

annen mat