Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Nordland»Vestvågøy»Borgvatnet»05.08.2019 (Frank Markussen)


Deltaker:Frank MarkussenDeltakerside
Område:Borgvatnet (Vestvågøy, Nordland)Områdeside
Dato:06.06.2019Andre datoer
Utført av:Frank Markussen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode06.06.2019
Temperatur16ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)1 
Fiskemåke (Larus canus)3 
Granmeis (Poecile montanus)4 
Gråhegre (Ardea cinerea)2 
Gråtrost (Turdus pilaris)2 
Horndykker (Podiceps auritus)1 
Kjøttmeis (Parus major)4 
Krikkand (Anas crecca)1 
Kråke (Corvus cornix)3 
Lirype (Lagopus lagopus)2 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)6 
Sandsvale (Riparia riparia)8 
Stokkand (Anas platyrhynchos)18 Herav 12 forholdsvis nyfødte
Toppand (Aythya fuligula)3 

Det er fôret med

ingen annen mat