Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Nordland»Vestvågøy»Borgvatnet»05.08.2019 (Frank Markussen)


Deltaker:Frank MarkussenDeltakerside
Område:Borgvatnet (Vestvågøy, Nordland)Områdeside
Dato:03.06.2019Andre datoer
Utført av:Frank Markussen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode03.06.2019
Temperatur12ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)2 
Fiskemåke (Larus canus)2 
Granmeis (Poecile montanus)4 
Gråhegre (Ardea cinerea)1 
Gråspurv (Passer domesticus)4 
Kjøttmeis (Parus major)4 
Kråke (Corvus cornix)1 
Kvinand (Bucephala clangula)1 Kun en hunn
Linerle (Motacilla alba)1 
Lirype (Lagopus lagopus)2 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)6 
Skjære (Pica pica)2 
Stokkand (Anas platyrhynchos)64 hann og 2 hunn, slåssing om hunnen ;)
Toppand (Aythya fuligula)3 

Det er fôret med

ingen annen mat