Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Nordland»Vestvågøy»Borgvatnet»05.08.2019 (Frank Markussen)


Deltaker:Frank MarkussenDeltakerside
Område:Borgvatnet (Vestvågøy, Nordland)Områdeside
Dato:05.05.2019Andre datoer
Utført av:Frank Markussen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode05.05.2019
Temperatur3ºC
Snødekke på bakkendelvis snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)2 
Fiskemåke (Larus canus)4 
Grågås (Anser anser)2 
Gråhegre (Ardea cinerea)1 
Gråtrost (Turdus pilaris)1 
Kjøttmeis (Parus major)4 
Kråke (Corvus cornix)6 
Lirype (Lagopus lagopus)1 
Løvmeis (Poecile palustris)4 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)8 
Måltrost (Turdus philomelos)1 
Skjære (Pica pica)4 
Stokkand (Anas platyrhynchos)7 Kun hannfugler
Toppand (Aythya fuligula)2 

Det er fôret med

Ingenannen mat