Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Viken»Moss»Braathugrenda»14.04.2019 (Svanbjörg Asudottir)


Deltaker:Svanbjörg AsudottirDeltakerside
Område:Braathugrenda (Moss, Viken)Områdeside
Dato:14.04.2019Andre datoer
Utført av:Svanbjörg Asudottir

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode14.04.2019
Temperatur12ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)2 
Bokfink (Fringilla coelebs)4 
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)1 
Grønnfink (Carduelis chloris)2 
Grønnsisik (Carduelis spinus)1 
Gulspurv (Emberiza citrinella)4 
Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)2 
Kjøttmeis (Parus major)3 
Pilfink (Passer montanus)2 
Ringdue (Columba palumbus)2 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1 
Skjære (Pica pica)1 
Stillits (Carduelis carduelis)2 
Stær (Sturnus vulgaris)2 
Svarttrost (Turdus merula)32 hanner, 1 hunn

Det er fôret med

solsikkefrø, villfuglblanding