Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Rogaland»Strand»Krossvatn»


Deltaker:Tryggheim Strand ASDeltakerside
Område:Krossvatn (Strand, Rogaland)Områdeside
Dato:07.02.2019Andre datoer

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode07.02.2019

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Fiskemåke (Larus canus)10 
Gråhegre (Ardea cinerea)1 
Gråmåke (Larus argentatus)3 
Gråspurv (Passer domesticus)1 
Knoppsvane (Cygnus olor)3 
Kråke (Corvus cornix)3 
Kvinand (Bucephala clangula)2 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1 
Sangsvane (Cygnus cygnus)4 
Skjære (Pica pica)1 
Stokkand (Anas platyrhynchos)100 
Svartbak (Larus marinus)1 
Svarttrost (Turdus merula)1 
Toppand (Aythya fuligula)10 

Kommentarer til observasjonene

ikke foring, bare observasjon av fuglelivet ved Krossvatnet og Mølleparken.