Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Telemark»Porsgrunn»sandøya»


Deltaker:leif eriksenDeltakerside
Område:sandøya (Porsgrunn, Telemark)Områdeside
Dato:27.01.2019Andre datoer
Utført av:leif eriksen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode27.01.2019
Temperatur-4ºC
Snødekke på bakkenhelt snødekt bakke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)5vanligvis flere
Flaggspett (Dendrocopos major)1er her dagligses
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)1ses ofte
Grønnfink (Carduelis chloris)30holdt seg i tretopper i nærheten
Grønnspett (Picus viridis)1er her nesten daglig
Gråhegre (Ardea cinerea)1daglig gjest på stranda like ved
Gråmåke (Larus argentatus)20ansamling da Havørna dukket opp
Havørn (Haliaeetus albicilla)1overflygende, prøvde angrep på sjøfugl
Kjøttmeis (Parus major)4 vanligvis flere
Knoppsvane (Cygnus olor)2par som stadig er her
Kråke (Corvus cornix)35ansamling på stranda da Havørna kom
Kvinand (Bucephala clangula)2kvinand par
Pilfink (Passer montanus)5stamgjester
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1stamgjest
Sangsvane (Cygnus cygnus)1har vært her ca. 3 uker
Siland (Mergus serrator)2næringssøkende
Skjære (Pica pica)3stamgjester
Spurvehauk (Accipiter nisus)1overflygende
Stokkand (Anas platyrhynchos)4næringssøkende vanligvis flere
Storskarv (Phalacrocorax carbo)1næringssøkende
Svarttrost (Turdus merula)1hunn

Det er fôret med

meiseboller, solsikkefrø, spekk

Kommentarer til observasjonene

overraskende bra med fugl tatt været i betrakning