Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vestfold og Telemark»Sandefjord»Knattholmen»01.09.2018 (Tove Bruun)


Deltaker:Tove BruunDeltakerside
Område:Knattholmen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Områdeside
Dato:06.05.2018Andre datoer
Utført av:Tove Bruun

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode06.05.2018 — 12.05.2018
Temperatur18ºC

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Gravand (Tadorna tadorna)2 
Grågås (Anser anser)6 
Gråhegre (Ardea cinerea)2 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)12 
Hvitkinngås (Branta leucopsis)3 
Kanadagås (Branta canadensis)8Hadde tilsammen 10 unger
Knoppsvane (Cygnus olor)4 
Makrellterne (Sterna hirundo)9 
Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)2 
Storskarv (Phalacrocorax carbo)3 
Svartbak (Larus marinus)3 
Tjeld (Haematopus ostralegus)3 
Vendehals (Jynx torquilla)2 

Kommentarer til observasjonene

Har ikke registrert de "vanlige" fuglene som også er på området