Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vestfold og Telemark»Sandefjord»Knattholmen»01.09.2018 (Tove Bruun)


Deltaker:Tove BruunDeltakerside
Område:Knattholmen (Sandefjord, Vestfold og Telemark)Områdeside
Dato:20.04.2018Andre datoer
Utført av:Tove Bruun

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode20.04.2018

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Gravand (Tadorna tadorna)3 
Gråhegre (Ardea cinerea)1 
Knoppsvane (Cygnus olor)4 
Siland (Mergus serrator)4 
Storskarv (Phalacrocorax carbo)1 
Tjeld (Haematopus ostralegus)5