Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Vest-Agder»Lindesnes»Jørgenstad»


Deltaker:Leif Christian TorsøeDeltakerside
Område:Jørgenstad (Lindesnes, Vest-Agder)Områdeside
Dato:09.04.2017Andre datoer
Utført av:Leif Christian Torsøe

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode09.04.2017
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)2 
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)3 
Bokfink (Fringilla coelebs)7 
Fuglekonge (Regulus regulus)1 
Grønnsisik (Carduelis spinus)7 
Heipiplerke (Anthus pratensis)2 
Kjøttmeis (Parus major)6 
Kråke (Corvus cornix)2 
Linerle (Motacilla alba)2 
Måltrost (Turdus philomelos)2 
Nøtteskrike (Garrulus glandarius)1 
Orrfugl (Tetrao tetrix)1 
Ringdue (Columba palumbus)4 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)4 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)3 
Spettmeis (Sitta europaea)2 
Svarttrost (Turdus merula)5 
Tornirisk (Carduelis cannabina)2 

Det er fôret med

ingen foringannen mat