Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Akershus»Eidsvoll»Kastellet»


Deltaker:Marit JahrenDeltakerside
Område:Kastellet (Eidsvoll, Akershus)Områdeside
Dato:31.01.2016Andre datoer
Utført av:Marit Jahren

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode31.01.2016
Temperatur-1ºC
Snødekke på bakkenhelt snødekt bakke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)10vansklig å telle nøyaktig, fram og tilbake på brettet
Grønnfink (Carduelis chloris)5 
Grønnsisik (Carduelis spinus)13lett å telle, kommer i flokk
Gråsisik (Carduelis flammea)12lett å telle, kommer i flokk
Gråtrost (Turdus pilaris)1den overvintrer, ensom "svale"
Gulspurv (Emberiza citrinella)6 
Kjøttmeis (Parus major)11vansklig å telle nøyaktig, fram og tilbake på brettet
Pilfink (Passer montanus)10vanskelig å telle
Sangsvane (Cygnus cygnus)4ligger på Vorma nedenfor huset
Skjære (Pica pica)3 
Spettmeis (Sitta europaea)2 
Stillits (Carduelis carduelis)15lett å telle, kommer i flokk
Svarttrost (Turdus merula)1 
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)30usikkert antall, på et berg i Vorma

Det er fôret med

frukt eller bær, meiseboller, nek (kornband), solsikkefrø

Kommentarer til observasjonene

Har tatt med sangsvaner og toppskarv sjøl om de ikke er i hagen, men er hyppige gjester på og over Vorma 500m nedenfor Eidsvoll sentrum.
Antallet fugler er umulig å telle nøyaktig, utenom de som jeg har sette ett eller to eksemplar av.