Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Rogaland»Stavanger»Mostun Naturssenter»


Aktivitet:Fugler ved foringsplassenHovedside Vis resultater
Program:Fuglevennen
Dato:31.01.2016Andre datoer
Deltaker:Elisabeth ÅrsnesDeltakerside
Område:Mostun Naturssenter (Stavanger, Rogaland)Områdeside
Utført av:Elisabeth Årsnes

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode31.01.2016
Temperatur2ºC
Snødekke på bakkenikke snødekke

Observerte fugler

ArtArtsinfoAntallKommentar
Fiskemåke (Larus canus)55 
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)1 
Grønnfink (Carduelis chloris)1 
Gråhegre (Ardea cinerea)1 
Gråmåke (Larus argentatus)4 
Knoppsvane (Cygnus olor)1 
Krikkand (Anas crecca)2 
Kråke (Corvus cornix)1 
Kvinand (Bucephala clangula)1 
Ringdue (Columba palumbus)1 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)1 
Sivhøne (Gallinula chloropus)1 
Sothøne (Fulica atra)4 
Stokkand (Anas platyrhynchos)6 
Svarttrost (Turdus merula)1 
Toppand (Aythya fuligula)84 
Toppdykker (Podiceps cristatus)1 
Vannrikse (Rallus aquaticus)1 

Kommentarer til observasjonene

Registrering mellom 12.00 - 15.00.Fra Mostun og vika som ligger like ved. Flere observatører fra NOF Stavanger og omegn lokallag.(Stein Tofte, Øyvind Gjerde)