Fugler ved foringsplassen

Alle områder»Sogn og Fjordane»Lærdal»Gramstølen»


Deltaker:Rolf F.HansenDeltakerside
Område:Gramstølen (Lærdal, Sogn og Fjordane)Områdeside
Dato:14.05.2015Andre datoer
Utført av:Rolf F.Hansen

Observasjonsdetaljer

Observasjonsperiode14.05.2015
Temperatur0ºC
Snødekke på bakkendelvis snødekke

Observerte fugler

ArtAntallKommentar
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)45 
Bokfink (Fringilla coelebs)12 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)2 
Granmeis (Poecile montanus)10 
Grønnfink (Carduelis chloris)10 
Gråsisik (Carduelis flammea)6 
Gråtrost (Turdus pilaris)10 
Heipiplerke (Anthus pratensis)4 
Kjøttmeis (Parus major)4 
Kråke (Corvus cornix)2 
Linerle (Motacilla alba)1 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)4 
Mår (Martes martes)1Spiser solsikke frø
Ringdue (Columba palumbus)1 
Ringtrost (Turdus torquatus)1 
Rugde (Scolopax rusticola)1 
Rødrev (Vulpes vulpes)1 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)1 
Røyskatt (Mustela erminea)1 
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)12 
Skjære (Pica pica)2 
Spurvehauk (Accipiter nisus)1Jakter daglig på plassen
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)1 

Det er fôret med

hirsefrø, jordnøtter, solsikkefrø