Oppsummering av årets Hagefugltelling

Kjøttmeis, var vanligste hagefugl

Kjøttmeis, var vanligste hagefugl Frode Falkenberg

Det ble totalt registrert 275 772 fugler i de 4 874 hagene som rapporterte inn resultatene sine. Som vanlig er kjøttmeis, blåmeis og skjære på topp av listene fra Hagefugltellingen. Men bak dem har svarttrost og flaggspett størst framgang, mens gråsisiken var svært fåtallig i år i forhold til i fjor. Det er fortsatt mye dompap i landet.

Kjøttmeisa troner som vanlig på topp når landets hagefugler skal telles. Den var tilstede på 95 % av alle foringsplasser. Denne hardføre fuglen er urokkelig på topp fulgt av blåmeis (82 %) og skjære (69 %). Meisene er tilpasningsdyktige fugler som lever av larver og insekter på sommeren og spiser frø på vinteren. De har spesialisert seg på å nyttiggjøre seg all den mat som folk legger ut. Den altetende skjæra, som lever hele sitt liv i bebyggelsen i sameksistens med oss mennesker, nyter også godt av folks store hobby som mating av fugler har blitt.

Etter to harde vintre over det meste av landet er årets vinter forholdsvis mild. Dette kan vi også lese ut fra resultatene i Hagefugltellingen. Gjennomsnittelig antall fugl per foringsplass gikk opp til 56,5 individer, men vi har fortsatt et stykke igjen til tallet fra tellingen i 2009 hvor tallet var 60,3. Fugler som svarttrost, rødstrupe og stær, som i all hovedsak trekker ut av landet, er mer tallrik nå enn de to foregående vintrene.  Mens Norges nest minste fugl, gjerdesmetten, tydeligvis har fått en alvorlig knekk, og hadde ikke framgang under årets telling. Ellers viste resultatene at vi fortsatt hadde mye dompap, selv om det var en nedgang fra året før. Grønnfinken er fortsatt litt nede etter flere år med sykdom og stor dødelighet. Mens gråsisiken var svært fåtallig i år og den ble registrert på kun 11 % av hagene, mot 32 % i fjor.

Norge er et langstrakt land med store klimaforskjeller fra sør til nord og fra kyst til fjell. Dette gir stor variasjon i sammensetning av våre fuglebestander fra fylke til fylke. På Sørlandet og Vestlandet er svarttrost og rødstrupe svært vanlige fugler å se ved foringsplassen, mens i innlandet og lenger nord i landet er disse sjeldnere. Nedenfor ser dere en oppstilling som viser de 6 vanligste artene i fire forskjellige fylker.

 

Rogaland

Hedmark

Nord-Trøndelag

Finnmark

1

2

3

4

5

6

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Rødstrupe

Skjære

Grønnfink

Kjøttmeis

Blåmeis

Dompap

Skjære

Flaggspett

Spettmeis

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gulspurv

Dompap

Granmeis

Kjøttmeis

Skjære

Gråspurv

Kråke

Granmeis

Dompap

 

Gjennom Hagefugltelling har vi lagt merke til at pilfink, som er svært lik sin nære slektning gråspurven, blir mer og mer vanlig for hvert år som går. Da vi begynte Hagefugltellingen i 2008 var gråspurv tilstede på 31 % av hagene, mens pilfinken ble registrert på 14 %. Gråspurven ha stått nærmest stille, mens pilfinken har blitt svært vanlig og årets tall er at gråspurv er registrert på 33 % av hagene, mens pilfinken er tilsted i 31 % av hagene. Allerede neste år vil nok pilfinken sannsynligvis passere sin slektning i utbredelse. Dette samsvarer også med tendenser ellers i Norden der pilfink er den mest tallrike hagefugl i Danmark, men ikke den mest utbredte, mens i Sverige er den nest mest utbredte etter kjøttmeis. Nedenfor er en oversikt over de mest utbredte artene i de nordiske land:    

 

Norge

Sverige

Danmark

Finland

1

2

3

4

5

6

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Grønnfink

Dompap

Kjøttmeis

Pilfink

Blåmeis

Dompap

Grønnsisik

Gulspurv

Svarttrost

Kjøttmeis

Blåmeis

Rødstrupe

Pilfink

Bokfink

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gulspurv

Flaggspett

Granmeis

Les mer om Hagefugltellingen.

Publisert 01.03.2012.