Resultater

Viser art 1 til 50 av totalt 855.

BildeArtLokaliteterObservasjonerSiste obs.Kart
Linerle
Motacilla alba
1177195416.06.2014Vis kart
Hestehov
Tussilago farfara
936151216.06.2014Vis kart
Humler
Bombus
819126230.05.2014Vis kart
Selje
Salix caprea
780126225.01.2015Vis kart
Vipe
Vanellus vanellus
685106528.01.2015Vis kart
Tjeld
Haematopus ostralegus
674109828.01.2015Vis kart
Hvitveis
Anemone nemorosa
673109026.05.2014Vis kart
Bjørk
Betula pubescens
649112719.06.2014Vis kart
Stær
Sturnus vulgaris
50591725.01.2015Vis kart
Bokfink
Fringilla coelebs
46993017.05.2014Vis kart
Gjøk
Cuculus canorus
30653316.06.2014Vis kart
Svarttrost
Turdus merula
28955827.01.2015Vis kart
Neslesommerfugl
Aglais urticae
24241712.06.2014Vis kart
Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
23651412.06.2014Vis kart
Låvesvale
Hirundo rustica
20638816.06.2014Vis kart
Gråtrost
Turdus pilaris
20044712.06.2014Vis kart
Rødstrupe
Erithacus rubecula
19739209.01.2015Vis kart
Ringdue
Columba palumbus
17132721.05.2014Vis kart
Blåveis
Hepatica nobilis
16629426.05.2014Vis kart
Løvetannslekta
Taraxacum
16230319.01.2015Vis kart
Bjørkefink
Fringilla montifringilla
14932727.01.2015Vis kart
Rødvingetrost
Turdus iliacus
14629916.06.2014Vis kart
Grågås
Anser anser
14027712.06.2014Vis kart
Storspove
Numenius arquata
13826307.06.2014Vis kart
Løvsanger
Phylloscopus trochilus
13629212.06.2014Vis kart
Måltrost
Turdus philomelos
13025018.05.2014Vis kart
Trane
Grus grus
11318317.05.2014Vis kart
Gransanger
Phylloscopus collybita
10520322.05.2014Vis kart
Ringtrost
Turdus torquatus
9913806.06.2014Vis kart
Snøspurv
Plectrophenax nivalis
9820012.06.2014Vis kart
Jernspurv
Prunella modularis
9720718.06.2014Vis kart
Sanglerke
Alauda arvensis
9717220.05.2014Vis kart
Grønnsisik
Carduelis spinus
8113811.05.2014Vis kart
Steinskvett
Oenanthe oenanthe
7512326.05.2014Vis kart
Heilo
Pluvialis apricaria
7313421.05.2014Vis kart
Makrellterne
Sterna hirundo
6710908.06.2014Vis kart
Hettemåke
Chroicocephalus ridibundus
6710517.05.2014Vis kart
Rugde
Scolopax rusticola
6612217.05.2014Vis kart
Fiskemåke
Larus canus
6515801.08.2014Vis kart
Gravand
Tadorna tadorna
6510104.05.2014Vis kart
Sangsvane
Cygnus cygnus
648620.01.2015Vis kart
Hegg
Prunus padus
6122004.06.2014Vis kart
Heipiplerke
Anthus pratensis
6111318.05.2014Vis kart
Rødstilk
Tringa totanus
6111221.06.2014Vis kart
Grønnfink
Carduelis chloris
6110710.05.2014Vis kart
Hassel
Corylus avellana
6013103.05.2014Vis kart
Rogn
Sorbus aucuparia
5918815.07.2014Vis kart
Tårnseiler
Apus apus
5910703.06.2014Vis kart
Sitronsommerfugl
Gonepteryx rhamni
5910321.04.2014Vis kart
Taksvale
Delichon urbicum
599513.06.2014Vis kart
1-50 av 855 siste»»