Når kommer våren?

Vipe. Foto: Frode Falkenberg.Det å følge vårens ankomst til norges langstrakte land er utfordrende. De forskjellige fugleartene har forskjellige strategier for hvordan og når de trekker nordover. Hos noen arter dukker hannen opp en liten uke før hunnen. Noen arter kommer plutselig tilbake til Norge, og hele hekkebestanden er her i løpet av noen få dager, mens andre kan bruke mer enn en måned på å fylle opp landet fra sør til nord.

Hvor og når?

Vårsjekken går av stabelen i hele Norge og Svalbard fra og med første vårtegn! Du kan også registrere andre vårtegn i databasen, både planter og dyr.

Hvem kan være med?

Alle kan være med, og alle oppfordres til å bli med! Jo flere som registrerer vårtegn, jo bedre grunnlag har vi for å sammenlikne forskjellige år.

Hvordan deltar man?

For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord. Passord får du ved å registrere deg på denne siden. Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp. Når du har registret området vil skjemaet for registrering av trekkfuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der. Etter at du har valgt "registrer" vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder. Lykke til! Ved problemer, ta kontakt med fuglevennen@birdlife.no.

Siste bilder

Siste registreringer

 1. Einar Paulsen i Laukhella (Lenvik) 15.04.2017
 2. Einar Paulsen i Laukhella (Lenvik) 30.04.2017
 3. Frode Øen i Vestenga (Modum) 26.04.2017
 4. Frode Øen i Vestenga (Modum) 29.04.2017
 5. Tove Hamre i Bakketun (Eidskog) 30.04.2017
 6. Tove Hamre i Bakketun (Eidskog) 30.04.2017
 7. Tone Lindrupsen i i lillehammer by (Lillehammer) 18.04.2017
 8. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær) 29.04.2017
 9. Gunvor Hustoft i Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær) 30.04.2017
 10. Nils Battin i Nes Verk rundt (Tvedestrand) 29.04.2017
 11. Bård Johan Olsen i Straumfjord (Steigen) 30.04.2017
 12. Leif Westheim i torpomoen (Ål) 30.04.2017
 13. Tor Magnus Hansen i Vingill (Tolga) 28.04.2017
 14. Tor Magnus Hansen i Vingill (Tolga) 29.04.2017