Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 251050 individ og 141 arter fra 2130 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2017

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Rødstrupe

Spettmeis

Gråspurv

Kråke

Grønnfink

Svartmeis

Granmeis

Dompap

Grønnsisik

Løvmeis

Bokfink

Gjerdesmett

Nøtteskrike

Flaggspett

Gråsisik

Gulspurv

Ringdue

Stillits

Spurvehauk

Stjertmeis

Pilfink

Bjørkefink

Tyrkerdue

Kjernebiter

Munk

Trekryper

Gråtrost

Toppmeis

Sidensvans

Kaie