Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3387175 individ og 256 arter fra 23822 hager.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2017

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Dompap

Svarttrost

Grønnfink

Gråspurv

Pilfink

Flaggspett

Rødstrupe

Granmeis

Kråke

Svartmeis

Gulspurv

Gråsisik

Nøtteskrike

Bokfink

Grønnsisik

Stillits

Løvmeis

Spurvehauk

Kjernebiter

Ringdue

Toppmeis

Trekryper

Gråtrost

Gjerdesmett

Kaie

Bjørkefink

Sidensvans

Stjertmeis

Tyrkerdue

Munk