Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3375713 individ og 255 arter fra 23796 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (22372)522221
Blåmeis82% (19670)306929
Skjære73% (17389)173109
Dompap51% (12348)198748
Svarttrost50% (12078)91924
Grønnfink47% (11345)290896
Spettmeis45% (10714)54641
Gråspurv40% (9704)284753
Gulspurv38% (9210)240330
Flaggspett37% (8961)27985
Rødstrupe34% (8251)29441
Pilfink33% (7874)209856
Kråke32% (7644)113358
Granmeis30% (7279)61977
Svartmeis25% (6066)39470
Gråsisik25% (5965)130552
Nøtteskrike22% (5435)31069
Grønnsisik20% (4960)104551
Bokfink17% (4055)52717
Ekorn14% (3384)11219
Bjørkefink13% (3171)55254
Spurvehauk11% (2621)4875
Gråtrost10% (2498)22631
Løvmeis10% (2460)17179
Stillits9% (2348)25310
Kjernebiter8% (1966)12196
Sidensvans8% (1944)54634
Toppmeis7% (1867)8049
Ringdue6% (1602)14868
Trekryper5% (1355)3136
Gjerdesmett5% (1352)3429
Stær5% (1192)25894
Katt4% (1138)3778
Kaie4% (1059)21656
Rådyr4% (1046)5379
Stjertmeis3% (881)7868
Bydue3% (848)18607
Tyrkerdue3% (778)4737
Gråmåke3% (751)12483
Ravn2% (616)2869
Gråspett2% (610)1395
Munk2% (567)1349
Havørn2% (532)1872
Hønsehauk1% (361)529
Grønnspett1% (335)586
Fiskemåke1% (326)4696
Rødvingetrost1% (324)2944
Fuglekonge1% (300)1217
Stokkand1% (282)6662
Jernspurv1% (253)867
Brunsisik1% (245)1968
Rødrev1% (238)403
Gråhegre0% (234)1881
Lavskrike0% (222)854
Fasan0% (211)1035
Elg0% (206)638
Nøttekråke0% (180)387
Polarsisik0% (174)1112
Kattugle0% (168)371
Grankorsnebb0% (159)919
Dvergspett0% (159)356
Kornkråke0% (149)2116
Svartbak0% (147)1499
Spurveugle0% (145)180
Sangsvane0% (138)1897
Kongeørn0% (137)313
Hare0% (137)251
Svartspett0% (137)220
Linerle0% (133)1256
Markmus0% (127)365
Varsler0% (119)165
Storskarv0% (110)1184
Siland0% (101)1598
Ærfugl0% (101)5874
Fossekall0% (100)390
Knoppsvane0% (98)1119
Orrfugl0% (92)761
Husmus0% (92)433
Måltrost0% (82)851
Kvinand0% (73)1074
Perleugle0% (71)95
Svarthvit fluesnapper0% (67)430
Småskogmus0% (67)184
Snøspurv0% (66)3971
Røyskatt0% (59)85
Brunrotte0% (58)102
Rugde0% (57)98
Haukugle0% (56)88
Hvitryggspett0% (50)77
Musvåk0% (48)79
Hjort0% (48)311
Laksand0% (46)528
Lappmeis0% (46)282
Dvergfalk0% (45)54
Bergirisk0% (44)265
Furukorsnebb0% (42)167
Grevling0% (40)70
Ringtrost0% (40)413
Mår0% (39)52
Konglebit0% (37)234
Løvsanger0% (36)231
Kanadagås0% (33)998
Toppand0% (32)319
Duefamilien0% (31)134
Rødstjert0% (30)47
Toppskarv0% (29)559
Tretåspett0% (29)33
Måker0% (28)341
Grågås0% (27)1021
Vånd0% (26)108
Snømus0% (26)40
Låvesvale0% (25)358
Storskogmus0% (25)61
Lirype0% (25)295
Due0% (24)160
Gransanger0% (23)100
Skogdue0% (23)101
Hettemåke0% (22)177
Duetrost0% (21)56
Trane0% (20)616
Vandrefalk0% (20)25
Svartkråke0% (20)55
Storspove0% (19)313
Tårnfalk0% (19)23
Storfugl0% (19)27
Vipe0% (18)272
Tjeld0% (17)564
Havelle0% (17)224
Mink0% (16)23
Klatremus0% (16)36
Alke0% (15)221
Krykkje0% (14)3177
Vintererle0% (14)34
Jaktfalk0% (14)16
Hubro0% (14)16
Sivspurv0% (13)60
Gjøk0% (13)31
Sjøorre0% (12)63
Piggsvin0% (12)26
Enkeltbekkasin0% (11)22
Sanglerke0% (11)22
Hornugle0% (11)17
Brunnakke0% (10)237
Heipiplerke0% (10)45
Båndkorsnebb0% (10)65
Tårnseiler0% (10)65
Fjæreplytt0% (10)273
Alkekonge0% (10)19
Krattspissmus0% (10)17
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (9)20
Fjellrype0% (9)64
Vannrikse0% (9)10
Taksvale0% (8)318
Krikkand0% (8)40
Hagesanger0% (8)13
Sothøne0% (8)74
Strandsnipe0% (7)116
Buskskvett0% (7)12
Sildemåke0% (7)96
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Tornirisk0% (7)15
Gulerle0% (7)13
Steinskvett0% (7)30
Rosenfink0% (7)13
Toppdykker0% (6)18
Sivhøne0% (6)19
Jordugle0% (6)10
Rødstilk0% (5)15
Svartand0% (5)17
Lomvi0% (5)116
Skjærpiplerke0% (5)28
Fjellmarkmus0% (5)13
Hortulan0% (5)7
Møller0% (5)5
Jerpe0% (5)10
Vendehals0% (5)6
Dvergdykker0% (4)8
Rype0% (4)36
Hvitkinngås0% (4)11
Gravand0% (4)14
Fjellerke0% (4)21
Svartstrupetrost0% (4)4
Sivsanger0% (3)3
Trepiplerke0% (3)8
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)8
Horndykker0% (3)6
Praktærfugl0% (3)13
Falkefamilien0% (3)3
Snøugle0% (3)6
Hærfugl0% (3)3
Nordlig storskarv0% (3)12
Hvithodespurv0% (3)4
Makrellterne0% (2)6
Bergand0% (2)61
Blåstrupe0% (2)3
1-200 av 255 siste»»