Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3379304 individ og 256 arter fra 23807 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (22379)522544
Blåmeis82% (19676)307227
Skjære73% (17395)173553
Dompap51% (12352)198807
Svarttrost50% (12083)91956
Grønnfink47% (11351)291056
Spettmeis45% (10719)54683
Gråspurv40% (9708)284857
Gulspurv38% (9213)240381
Flaggspett37% (8965)28083
Rødstrupe34% (8253)29465
Pilfink33% (7877)210188
Kråke32% (7647)113424
Granmeis30% (7283)62000
Svartmeis25% (6067)39474
Gråsisik25% (5965)130562
Nøtteskrike22% (5437)31082
Grønnsisik20% (4965)104635
Bokfink17% (4061)52817
Ekorn14% (3388)11453
Bjørkefink13% (3175)55269
Spurvehauk11% (2622)4878
Gråtrost10% (2501)22750
Løvmeis10% (2460)17180
Stillits9% (2350)25314
Kjernebiter8% (1971)12206
Sidensvans8% (1944)54634
Toppmeis7% (1868)8058
Ringdue6% (1606)14888
Trekryper5% (1356)3137
Gjerdesmett5% (1352)3429
Stær5% (1193)25899
Katt4% (1140)3790
Kaie4% (1059)21812
Rådyr4% (1049)5391
Stjertmeis3% (882)7870
Bydue3% (848)18607
Tyrkerdue3% (780)4744
Gråmåke3% (751)12483
Ravn2% (617)2870
Gråspett2% (610)1395
Munk2% (567)1351
Havørn2% (533)1878
Hønsehauk1% (362)530
Grønnspett1% (336)593
Fiskemåke1% (329)4703
Rødvingetrost1% (324)2944
Fuglekonge1% (300)1217
Stokkand1% (282)6662
Jernspurv1% (257)874
Brunsisik1% (245)1968
Rødrev1% (240)407
Gråhegre0% (235)1885
Lavskrike0% (222)854
Fasan0% (211)1035
Elg0% (206)638
Nøttekråke0% (180)391
Polarsisik0% (174)1112
Kattugle0% (169)372
Grankorsnebb0% (159)919
Dvergspett0% (159)356
Kornkråke0% (149)2116
Svartbak0% (147)1499
Spurveugle0% (145)180
Hare0% (139)257
Svartspett0% (139)224
Sangsvane0% (138)1897
Kongeørn0% (137)313
Linerle0% (136)1415
Markmus0% (128)370
Varsler0% (119)165
Storskarv0% (110)1184
Siland0% (102)1602
Ærfugl0% (101)5874
Fossekall0% (100)390
Knoppsvane0% (98)1119
Orrfugl0% (92)761
Husmus0% (92)433
Måltrost0% (83)858
Kvinand0% (74)1078
Perleugle0% (72)97
Svarthvit fluesnapper0% (69)462
Småskogmus0% (67)184
Snøspurv0% (66)3971
Røyskatt0% (59)85
Brunrotte0% (58)102
Rugde0% (57)98
Haukugle0% (57)89
Hvitryggspett0% (50)77
Hjort0% (49)314
Musvåk0% (48)79
Laksand0% (46)528
Lappmeis0% (46)282
Dvergfalk0% (45)54
Bergirisk0% (44)269
Furukorsnebb0% (42)167
Grevling0% (41)72
Ringtrost0% (41)416
Mår0% (39)52
Løvsanger0% (37)242
Konglebit0% (37)234
Kanadagås0% (33)998
Toppand0% (32)319
Duefamilien0% (31)134
Rødstjert0% (30)47
Toppskarv0% (29)559
Tretåspett0% (29)33
Måker0% (28)341
Låvesvale0% (27)390
Grågås0% (27)1021
Vånd0% (26)108
Snømus0% (26)40
Storskogmus0% (25)61
Lirype0% (25)295
Due0% (24)160
Gransanger0% (23)100
Skogdue0% (23)101
Hettemåke0% (22)181
Duetrost0% (21)56
Trane0% (20)782
Vandrefalk0% (20)25
Svartkråke0% (20)55
Tjeld0% (19)574
Storspove0% (19)378
Tårnfalk0% (19)23
Storfugl0% (19)27
Vipe0% (18)272
Havelle0% (17)224
Mink0% (16)23
Klatremus0% (16)36
Alke0% (15)221
Krykkje0% (14)3177
Gjøk0% (14)32
Vintererle0% (14)34
Jaktfalk0% (14)16
Hubro0% (14)16
Sivspurv0% (13)60
Sjøorre0% (12)63
Piggsvin0% (12)26
Enkeltbekkasin0% (11)22
Sanglerke0% (11)22
Tårnseiler0% (11)70
Hornugle0% (11)17
Brunnakke0% (10)237
Heipiplerke0% (10)45
Båndkorsnebb0% (10)65
Fjæreplytt0% (10)273
Alkekonge0% (10)19
Krattspissmus0% (10)17
Taksvale0% (9)438
Hagesanger0% (9)20
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (9)20
Fjellrype0% (9)64
Vannrikse0% (9)10
Krikkand0% (8)40
Strandsnipe0% (8)118
Sothøne0% (8)74
Tornirisk0% (8)17
Steinskvett0% (8)32
Buskskvett0% (7)12
Sildemåke0% (7)96
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Gulerle0% (7)13
Rosenfink0% (7)13
Toppdykker0% (6)18
Sivhøne0% (6)19
Møller0% (6)7
Jordugle0% (6)10
Rødstilk0% (5)15
Svartand0% (5)17
Lomvi0% (5)116
Skjærpiplerke0% (5)28
Fjellmarkmus0% (5)13
Hortulan0% (5)7
Jerpe0% (5)10
Vendehals0% (5)6
Dvergdykker0% (4)8
Rype0% (4)36
Horndykker0% (4)10
Hvitkinngås0% (4)11
Gravand0% (4)14
Fjellerke0% (4)21
Svartstrupetrost0% (4)4
Sivsanger0% (3)3
Trepiplerke0% (3)8
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)8
Praktærfugl0% (3)13
Falkefamilien0% (3)3
Snøugle0% (3)6
Hærfugl0% (3)3
Nordlig storskarv0% (3)12
Hvithodespurv0% (3)4
Makrellterne0% (2)6
Bergand0% (2)61
Blåstrupe0% (2)3
1-200 av 256 siste»»