Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 3355511 individ og 254 arter fra 23768 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis94% (22359)520661
Blåmeis82% (19658)305715
Skjære73% (17377)172252
Dompap51% (12327)197893
Svarttrost50% (12051)91455
Grønnfink47% (11324)289410
Spettmeis45% (10706)54392
Gråspurv40% (9691)284276
Gulspurv38% (9201)239801
Flaggspett37% (8951)27758
Rødstrupe34% (8227)29141
Pilfink33% (7872)209156
Kråke32% (7639)112999
Granmeis30% (7276)61800
Svartmeis25% (6058)39361
Gråsisik25% (5954)129973
Nøtteskrike22% (5431)30915
Grønnsisik20% (4934)102819
Bokfink16% (4014)49628
Ekorn14% (3369)11088
Bjørkefink13% (3146)53649
Spurvehauk11% (2617)4859
Gråtrost10% (2489)22408
Løvmeis10% (2461)17156
Stillits9% (2334)25203
Kjernebiter8% (1954)12136
Sidensvans8% (1943)54605
Toppmeis7% (1865)8036
Ringdue6% (1597)14701
Trekryper5% (1354)3126
Gjerdesmett5% (1350)3407
Stær4% (1184)25772
Katt4% (1137)3747
Kaie4% (1057)21381
Rådyr4% (1043)5321
Stjertmeis3% (878)7812
Bydue3% (848)18587
Tyrkerdue3% (775)4704
Gråmåke3% (750)12357
Ravn2% (614)2841
Gråspett2% (610)1391
Munk2% (565)1338
Havørn2% (532)1859
Hønsehauk1% (358)525
Grønnspett1% (332)577
Fiskemåke1% (324)4568
Rødvingetrost1% (318)2875
Fuglekonge1% (299)1216
Stokkand1% (281)6511
Brunsisik1% (243)1957
Jernspurv1% (240)770
Rødrev0% (237)392
Gråhegre0% (232)1874
Lavskrike0% (221)852
Fasan0% (211)1035
Elg0% (204)630
Nøttekråke0% (180)387
Polarsisik0% (173)1109
Kattugle0% (166)356
Grankorsnebb0% (159)919
Dvergspett0% (158)344
Kornkråke0% (149)2116
Svartbak0% (147)1469
Spurveugle0% (144)179
Kongeørn0% (137)309
Hare0% (137)249
Sangsvane0% (137)1896
Svartspett0% (135)217
Markmus0% (124)361
Varsler0% (119)165
Linerle0% (118)1171
Storskarv0% (110)1169
Fossekall0% (100)386
Ærfugl0% (100)5844
Siland0% (99)1560
Knoppsvane0% (97)1117
Orrfugl0% (91)745
Husmus0% (91)432
Måltrost0% (79)839
Kvinand0% (72)1064
Perleugle0% (69)91
Småskogmus0% (67)184
Snøspurv0% (63)3438
Røyskatt0% (59)83
Svarthvit fluesnapper0% (58)397
Brunrotte0% (58)102
Rugde0% (55)96
Haukugle0% (55)87
Hvitryggspett0% (50)77
Hjort0% (48)311
Musvåk0% (47)77
Laksand0% (46)526
Lappmeis0% (46)282
Dvergfalk0% (45)54
Furukorsnebb0% (42)167
Bergirisk0% (41)216
Mår0% (39)52
Grevling0% (38)68
Konglebit0% (36)232
Løvsanger0% (34)223
Kanadagås0% (33)998
Toppand0% (32)313
Ringtrost0% (32)383
Duefamilien0% (31)134
Toppskarv0% (29)559
Rødstjert0% (29)46
Tretåspett0% (29)33
Måker0% (28)341
Grågås0% (26)992
Vånd0% (26)108
Snømus0% (26)40
Låvesvale0% (25)358
Storskogmus0% (25)61
Lirype0% (25)288
Due0% (24)160
Skogdue0% (22)98
Gransanger0% (21)93
Duetrost0% (21)56
Hettemåke0% (20)160
Vandrefalk0% (20)25
Svartkråke0% (20)55
Tårnfalk0% (19)23
Storfugl0% (19)26
Vipe0% (18)262
Tjeld0% (17)540
Storspove0% (17)264
Havelle0% (17)207
Klatremus0% (16)36
Mink0% (15)22
Trane0% (15)450
Alke0% (15)196
Krykkje0% (14)3177
Vintererle0% (14)24
Hubro0% (14)16
Sivspurv0% (13)59
Jaktfalk0% (13)15
Gjøk0% (12)29
Sjøorre0% (12)63
Piggsvin0% (12)25
Enkeltbekkasin0% (11)22
Sanglerke0% (11)22
Båndkorsnebb0% (10)65
Tårnseiler0% (10)65
Fjæreplytt0% (10)273
Alkekonge0% (10)19
Hornugle0% (10)16
Krattspissmus0% (10)17
Brunnakke0% (9)236
Heipiplerke0% (9)43
Svane0% (9)48
Teist0% (9)28
Gråfluesnapper0% (9)30
Fjellvåk0% (9)18
Fjellrype0% (9)64
Vannrikse0% (9)10
Taksvale0% (8)315
Sothøne0% (8)74
Krikkand0% (7)38
Strandsnipe0% (7)115
Hagesanger0% (7)12
Sildemåke0% (7)81
Sandsvale0% (7)474
And0% (7)94
Gulerle0% (7)13
Steinskvett0% (7)30
Rosenfink0% (7)13
Toppdykker0% (6)18
Sivhøne0% (6)19
Jordugle0% (6)10
Buskskvett0% (5)8
Rødstilk0% (5)15
Svartand0% (5)17
Lomvi0% (5)116
Skjærpiplerke0% (5)28
Fjellmarkmus0% (5)13
Hortulan0% (5)7
Jerpe0% (5)10
Vendehals0% (5)6
Dvergdykker0% (4)8
Rype0% (4)36
Hvitkinngås0% (4)11
Gravand0% (4)14
Tornirisk0% (4)6
Fjellerke0% (4)21
Møller0% (4)4
Svartstrupetrost0% (4)4
Sivsanger0% (3)3
Trepiplerke0% (3)8
Storlom0% (3)6
Smålom0% (3)6
Horndykker0% (3)6
Praktærfugl0% (3)13
Falkefamilien0% (3)3
Snøugle0% (3)6
Nordlig storskarv0% (3)12
Hvithodespurv0% (3)4
Makrellterne0% (2)6
Bergand0% (2)61
Blåstrupe0% (2)3
Havsule0% (2)12
1-200 av 254 siste»»